Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet - Fritidshem

Skapad 2016-02-29 10:21 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grovplanering för skapande verksamhet på fritids.
Grundskola F – 3

Vi kommer under terminen att erbjuda skapande verksamhet i olika form.

Eleverna kommer att få pröva på att arbeta med olika material och med olika tekniker.

Innehåll

Mål

Vi kommer att erbjuda skapande verksamhet i olika form.

Eleverna kommer att få pröva på att arbeta med olika material och med olika tekniker.

Vi vill erbjuda skapande uppgifter där man kan följa utveckling och progression.

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Arbetsform

Eleverna kommer att erbjudas att delta i skapande verksamhet.
Under terminen planerar vi att arbeta med olika bilduppgifter, textil, pärlor i olika form, papier mache mm.
Arbeten kommer ske både individuellt och i grupp.

Varför


För att arbeta aktivt med elevernas kreativitet och skapande förmågor.

För att arbeta med att ge eleverna förmåga att utrycka sig med hjälp av bild och form.

För att det skapande arbetet ska vara ett tydligt inslag i verksamheten.

För att eleverna ska kunna omsätta idé i handling.

 

 

Redovisningsform

Utställningar av barnens alster.

Barnen tar hem o visar  för föräldrar.

Dokumentation med bilder.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: