Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-02-29 11:50 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Här får du lära dig om vattnets kemi, kretslopp, blandningar och lösningar, sjöar och åar och dess organismer.
Grundskola 4 Kemi Biologi

Vatten är källan till allt liv. Att vi ska ha vatten i kranen, till dricksvatten och matlagning och duschen och tvättmaskinen och allt vi behöver - det tar vi som en självklarhet. Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden. Därför är det viktigt att vi är rädda om det.

Innehåll

Övergripande mål

Ämnesmål

Ämnesinnehåll

Konkretiserade mål

Arbetssätt

Vi kommer att tillsammans ta del av information som finns i faktatexter och filmer och sedan samtala kring detta. För att förstå de fakta vi ska lära oss kommer vi att göra olika undersökningar, både gemensamt i klassen och i mindre grupp.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

  • vara delaktig vid diskussionerna och genomgångarna - fråga, gissa, svara!
  • göra en systematisk undersökning där du ställer en hypotes och sedan gör en planering som du kan arbeta utifrån
  • göra ett skriftligt test

Matriser

Bi Ke
Biologi åk 4

på gång
okej
bra
toppen
Förmågan att samtala om och diskutera naturveten- skapliga frågor.
Du kan samtala om och diskutera naturveten- skapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet).
Du kan samtala om och diskutera naturveten-skapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet).
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet).
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
Förmågan att föra diskussionen framåt.
Du för till viss del diskussio-nerna framåt.
Du för diskussio-nerna framåt.
Du för diskussio-nerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att från information skapa muntliga eller skriftliga framställningar, anpassade till sammanhanget.
Du skapar framställ-ningar med viss anpassningtill dina åhörare.
Du skapar framställ-ningar med relativt god anpassning till dina åhörare.
Du skapar framställ-ningar med god anpassningtill dina åhörare.

Förmågan att använda information och modeller från biologins värld.

på gång
okej
bra
toppen
Förmågan att visa biologiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp.
Förmågan att se människors beroende av och påverkan på naturen och göra kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du beskriver och ger exempel.
Du förklarar och visar på samband mellan beroendet och påverkan.
Du förklarar och visar på mönster hos beroendet av och påverkan på naturen.
Förmågan att uppmärksamma hur olika organismer anpassar sig till olika livsmiljöer.
Du ger exempel på anpassningar.
Du visar på samband kring olika anpassningar.
Du visar på mönster i organismernas anpassningar.

Bi Ke
Kemi åk 4

Förmågan vid laborativt/ undersökande arbete.

på gång
okej
bra
toppen
Förmågan att genomföra en undersökning utifrån en planering.
Du kan genomföra en undersök-ning utifrån en planering.
Du kan genomföra en undersök-ning utifrån en planering.
Du kan genomföra en undersök-ning utifrån en planering.
Förmågan att själv formulera frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du bidrar till formuleringen.
Du formulerar själv, men man behöver bearbeta dina frågor något.
Du formulerar själv fungerande frågor.
Förmågan att föra resonemang kring likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du för enkla resone-mang.
Du för utvecklade resone-mang.
Du för välutveckla-de resone-mang.
Förmågan att dokumentera undersökningar i text och bild.
Du gör enkla dokumenta-tioner
Du gör utvecklade dokumenta-tioner
Du gör välutvecklade dokumenta-tioner

Förmågan att använda information och modeller från kemins värld.

på gång
okej
bra
toppen
Ha kunskaper om vattnets uppbyggnad och egenskaper
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa kemiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: