Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg - Kemikalier Förskolan Båten

Skapad 2016-02-29 12:18 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Våra utvecklingsområden har tagits fram genom förskolans Grön flagg grupp. Våra utvecklingsområden är giftfri förskola, ekologisk mat och kläder/återanvändning. Vårt mål är att hela tiden utvecklas och lära i hållbar utveckling på vår förskola.
Förskola

Vad vill utveckla och varför?

Utvecklingsområde Kemikalier

Vi vill få bort all giftig plast i vår förskolemiljö samt använda miljövänliga produkter och annat material. Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Exponering av farliga ämnen i barnens vardag ska därför minskas. Det första steget är att genomföra en inventering av de leksaker, möbler och köksredskap med mera som används i förskolemiljön för att byta ut de material som inte bör användas. Få barnen medvetna om kemikaliers påverkan på miljön. Vi kommer att återvinna, sortera och göra barnen medvetna om varför. Vi kommer att gå till återvinningsstationen och titta. Vi arbetar med ett gosedjur som får följa med hem under en vecka, syftet är att engagera barn och föräldrar i vårt arbete. Den här gången kommer han vara med för att se hur familjerna gör med olika kemikalier i hemmet.

Utvecklingsområde Ekologiskt

Vi vill få barnen medvetna om att i ekologisk mat slipper du tungmetaller från konstgödningen. Att få barnen medvetna om att mat som lagas från grunden är bättre än snabbmat och halvfabrikat. Odla egna grönsaker pågården tillsammans med barnen och göra små odlingar på avdelningarna tex krasse. Gå hem till barnens familjer som har trädgård och plocka äpplen.

Utvecklingsområde Kläder

Vi vill få barnen medvetna om klädernas olika funktioner. Vi ska ordna en klädbytardag under året så att föräldrarna har möjlighet att köpa begagnade kläder. Vi pratar med barnen om funktionen på kläderna istället för klädernas utseende. Att barnen växer ur och att kläderna kan återanvändas. Att det också finns olika kemikalier i kläder och att kemikalierna påverkar miljön tex att man använder bekämpningsmedel på bomullsodlingar.

 

 

Innehåll

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

 

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Barnens egna dokumentationer i forma av utställning, teckningar, foton med mera. Lärplattan som ett verktyg, samt papper och penna. Gruppens och det enskilda barnets utveckling dokumenteras i Unikum. Det vi arbetar med kommer att dokumenteras kontinuerligt i vår rapport till Grön flagg.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: