Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2016-02-29 12:26 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Historia
...

Innehåll

Eklandaskolan vt -16 Årskurs 5 Tidsperiod v. 10-18

Mål och riktlinjer

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Kunskapskrav och bedömning

Se matris nedan

Arbetssätt

Genomgångar
Boken "Koll på Stormaktstiden"
Samtal och diskussioner
Arbetsuppgifter
Film

 

Utvärdering/reflektion

Elevarbeten

Muntlig presentation av gruppuppgift

Skriftliga förhör

Deltagande i samtal och diskussioner


Uppgifter

 • SO-filmer för stormaktstiden

Matriser

Hi
Stormaktstiden Ca år 1611-1720

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historiska förhållanden
Exempelvis klassamhället, kvinnans roll, fattigdom
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden,
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden,
Händelser
Exempelvis Göteborg grundas, häxprocesser, det trettioåriga kriget
Eleven har grundläggande kunskaper om händelser under Stormaktstiden.
Eleven har goda kunskaper om händelser under Stormaktstiden.
Eleven har mycket goda kunskaper om händelser under Stormaktstiden.
Viktiga personer
Exempelvis kungar, drottningar, Axel Oxenstierna
Eleven har grundläggande kunskaper om viktiga personer under Stormaktstiden.
Eleven har goda kunskaper om viktiga personer under Stormaktstiden.
Eleven har mycket goda kunskaper om viktiga personer under Stormaktstiden.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: