Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen runt omkring oss - fåglar v-16

Skapad 2016-02-29 13:00 i Eklandaskolan F-2 Mölndals Stad
Tema kring fåglar i vår närmiljö.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Nu är det dags att lära känna ett djur som faktiskt är släkt med dinosaurierna! Ett djur som flyger och flaxar, kvittrar och ropar och ibland flyttar väldigt väldigt långt bort i världen. Vi ska arbeta med fåglar! Vilka fåglar finns nära där vi bor? Vad gör fåglarna på vintern? Vad äter de, hur bor de och hur blir de fler? Flyg med på ett fågeläventyr!

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 2016 Årskurs 1 Tidsperiod v8-10

Mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Syfte

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Kunskapskrav och bedömning

Under temaarbetet ska du: 

 • delta aktivt på lektionerna.
 • ta ansvar för att göra färdigt dina uppgifter.
 • alltid göra ditt bästa.

 

Efter att vi arbetat med temat ska du: 

 • känna till några vanliga fåglar i vårt närområde. 
 • känna till varför vissa fåglar flyttar på vintern. 
 • känna till en fågels livscykel. 

 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Arbetssätt

Vi kommer att: 

 • ta reda på fakta om vanliga fåglar i vårt närområde. 
 • göra egna fågelböcker.
 • lyssna på fågelljud. 
 • se filmer om fåglar. 
 • bygga fågelmatare. 
 • göra enkla observationer i naturen.
 • måla fåglar. 
 • skapa fåglar av naturmaterial. 

 

 

 

 

 

Utvärdering/reflektion

Tipspromenad om fåglar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: