Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemble åk 6 februari, mars 2016

Skapad 2016-02-29 13:25 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
Grundskola 6 Musik

I detta arbetsområde ska vi träna oss i instrumentspel och samspel.

Innehåll

Tid: v. 7-13

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Arbetssätt/Förmågor

Du får först öva på en låt själv på piano, bas, trummor eller gitarr. Sedan spelar vi den tillsammans. Efter det byter vi instrument och gör samma sak igen.

Efter att ha jobbat med några låtar på detta sätt blir ni indelade i grupper. Ni väljer bland några enkla låtar, delar upp instrument och sång mellan er och börjar repa!

Bedömning mot kunskapskraven i åk 6

Matriser

Mu
Bedömningsmatris Ensemble åk 6

Spela och sjunga - i olika musikaliska former och genrer
F
E
C
A
Delta i gemensam sång
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskaps kraven
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela basstämma
Eleven behöver arbeta vidare för att nå de lägsta kunskapskraven.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad basstämma.
Spela slagverk
Eleven behöver arbeta vidare för att nå de lägsta kunskapskraven.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Ackompanjera
Eleven behöver arbeta vidare för att nå de lägsta kunskapskraven.
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.

Mu
Bedömningsmatris Ensemble åk 6

Spela och sjunga - i olika musikaliska former och genrer
F
E
C
A
Delta i gemensam sång
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskaps kraven
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela basstämma
Eleven behöver arbeta vidare för att nå de lägsta kunskapskraven.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad basstämma.
Spela slagverk
Eleven behöver arbeta vidare för att nå de lägsta kunskapskraven.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Ackompanjera
Eleven behöver arbeta vidare för att nå de lägsta kunskapskraven.
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: