Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ VT 16 åk 7 SVA SH - Tidningsartikel

Skapad 2016-02-29 14:53 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Tidningsartikel VT 2016

Mål för elev


Du ska kunna skriva en tidningsartikel och använda dig av typiska drag för genren som rubrik, ingress och brödtext, saklighet/personlighet.
Att du kan skriva på ett tydligt sätt genom att besvara frågorna Vem? Vad?Var? Varför? När? Hur?
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 

Innehåll

Du ska göra en skrivuppgift.

Skriva en tidningsartikel om den somalisk-svenska pojken Ahmed som blev dumpad i Somalia av sina föräldrar. Den kan innehålla bilder, med eller utan bildtext, intervjuer och/eller faktarutor. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, meningsbyggnad, tempus och variation i ordval.

Genomförande

Du kommer att efter att ha läst boken Dumpad skriva en tidningsartikel om Ahmed.

 

Vi kommer att läsa och diskutera olika tidningsartiklar. I par läser ni en tidningsartikel, i vilken rubrik och ingress är bortklippta. Er uppgift är att skriva en egen passande rubrik och ingress och sen jämföra med orginalet. Därefter ska ni två och två skriva en egen tidningsartikel med valfritt innehåll. Avslutningsvis skriver du en egen tidningsartikel med Ahmed i fokus.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:
 - Skriva en tidningsartikel efter de regler som finns för dessa texter.
 - Innehållet i din artikel framgår tydligt.
 - Tillämpa skriftspråkets normer.

Kursplanemål

Läsa och analysera sakprosatexter. Formulera sig i skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Matriser

Sv SvA
Tidningsartikel/reportage

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Att skriva en tidningsartikel
Du har med några typiska drag för en tidningsartikel.
Du har med flera typiska drag för en tidningsartikel.
Du har med många typiska drag för en tidningsartikel.
Ny aspekt
Att skriva
Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texterna innehåller enkla beskrivningar samt dramaturgi, dvs röd tråd, med enkel uppbyggnad.
Eleven skriver olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp,språkliga normer och strukturer. De berättande texterna innehåller utvecklade beskrivningar och dramaturgi, dvs röd tråd, med relativt komplex uppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texterna innehåller välutvecklade beskrivningar och dramaturgi, dvs röd tråd, med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: