Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 åk 4 SO Sverige åk 4 Ry

Skapad 2016-02-29 15:25 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Sveriges geografi
Grundskola 4 SO (år 1-3)

Syfte för arbetsområdet: att utveckla kunskaper om geografiska förhållanden och utveckla en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara. Utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Få erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet. Ge kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Ge kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Ge Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, Ge Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, Ge Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

 

Innehåll

Innehåll

De svenska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning. Sveriges naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark och skogar. Var i Sverige olika resurser finns och vad de används till. Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenserna av denna. Namn och läge på Sveriges orter, berg, hav och vatten. Kartans uppbyggnad med färger och symboler och skala. Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
    Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
    Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
    Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
    Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
    Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
    Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Genomförande

Läsa, lyssna på lärare samt se filmer om hur människor lever i olika delar av landet. Skriva egna faktatexter. Jämföra länderna. Läsa, lyssna på lärare samt arbeta med uppgifter kring hur en karta fungerar. Träna namngeografi med hjälp av kartböcker, blindkartor och datorn. Under arbetet förklarar vi orden och försöker använda de aktuella begreppen i sammanhanget. Under de olika arbetsområdena kommer indelningar att ske gruppvis och enskilt.

Kunskapskrav för år 6.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
    Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
    I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
    Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
    Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt förenklaresonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
    Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  C 6
    Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  C 6
    I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  C 6
    Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.Ge  C 6 
  •   Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt förutveckladeresonemang om olika källors användbarhet.
  •   Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
   • Ge  A 6
      Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processe
    • r som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
    • Ge  A 6
       I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
    • Ge  A 6
       Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
    • Ge  A 6
       Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt förvälutveckladeresonemang om olika källors användbarhet.
    • Ge  A 6
       Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

     

Bedömning

Bedömning sker efter varje arbetsområdes slut delvis genom en muntlig redovisning med hjälp av bilder, bildtext och kartor. Delvis genom prov för bedömning av kunskapsinhämtande. Bedömning kommer även att ske under grupparbeten och enskilda arbeten.

 

 

Matriser

SO
Jä vt 16 åk 4 SO Sverige åk 4 Ry

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Natur och kulturlandskap. Orter, berg, hav och vatten.
Grundläggande kunskaper om några olika typer av natur- och kulturlandskap som finns i landet. Känner till några olika typer av natur som finns i länderna. Grundläggande kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på viktiga orter, berg, hav och vatten i Sverige.
Goda kunskaper om några olika typer av natur- och kulturlandskap som finns i landet. Kan utmärkande drag för några olika naturtyper i landet t ex fjällbygd, skogsbygd och kustområdet. Goda kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på de flesta av viktiga orter, berg, hav och vatten i Sverige.
Mycket goda kunskaper om några olika typer av natur- och kulturlandskap som finns i landet. Kan de utmärkande dragen för de olika naturtyperna i länderna. Mycket goda kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på viktiga orter, berg, hav och vatten i Sverige.
Kartlunskap Ord och begrepp
Goda kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Känner till ord och begrepp.
Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt välfungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Kan använda de flesta av kartbokens rutsystem, kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler som olika delar och i vissa delar som en helhet vid faktasökande. Kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt. Känner till och kan förklara ord och begrepp.
Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett välfungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Kan använda kartbokens rutsystem, kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler som en helhet vid faktasökande. Kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt. Känner till, kan förklara och använda ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: