Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Presentation Year 5

Skapad 2016-02-29 15:44 i Öjersjö Brunn Partille
Prepare and give a presentation in English about something you are interested in.
Grundskola 4 – 6 Engelska

Give a presentation of something you are interested in and/or know a lot about. It could be your favourite sport, a hobby, a town or a country, a famous person, a pop star, a film star, a sport star or anything else you are interested in and want to study more.
You are supposed to make your presentation at your school drive (google). Use suitable headlines and pictures to your text. Don´t forget to write your name and class as well as date when finished and sources you have used.
Finally, be prepared to give  your presentation in English to your class or a smaller group.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper inom ämnet engelska

Du kommer att träna på och utveckla följande förmågor och kunskaper inom ämnet engelska genom att

 • formulera dig begripligt på engelska
 • använda relativt korrekt ordval, stavning och meningsbyggnad när du skriver
 • kommunicera på engelska i form av en redovisning för en grupp elever (monolog), samt att träna på att möta publikens eventuella frågeställningar (dialog).
 • anpassa språket i presentationen och vid redovisningen efter syftet, mottagaren och sammanhanget.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Undervisning och arbetsformer

Som fördjupningsarbete under åk 5 kommer du att göra en engelsk presentation om något du är intresserad av. Det kan vara din favoritsport, en hobby, en stad eller ett land, din favoritartist/skådespelare/sportstjärna eller något annat ämne du redan kan mycket om och/eller är intresserad av att lära dig mer om.

Du skriver ner fakta och varvar den med bilder i en presentation på skoldriven (google). Skriv på engelska med ett begripligt språk, bearbeta ordval och meningsbyggnad efter den respons du får under arbetets gång. Glöm inte att ange ditt namn, datum och källor som du använt dig utav.

Förbered dig på att redovisa din presentation på engelska för klassen eller för en mindre grupp. Träna på att tala tydlig engelska och möt publiken, tex de frågeställningar som uppkommer under presentationens gång.

Publicera din presentation i Lärloggen Unikum under rubriken "My English Presentation Year 5".

Good Luck with your English presentation! Anna

Bedömning - av förmågor och kunskaper inom ämnet engelska

Matriser av skriftlig och muntlig produktion nedan används för bedömning liksom skriftligt omdöme under kommentarer.

Matriser

En
SKRIVA Engelska årskurs 4-6, Öjersjö Brunn.

SKRIVA

>>>
>>>
>>>
>>>
Att formulera sig i skrift.
I skriftliga framställningar kan eleven med stöd av läraren formulera sig enkelt och begripligt.
I skriftliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enstaka enkla förbättringar av sin text.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enkla förbättringar av sin text.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enkla förbättringar av sin text.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven i någon mån anpassa skriften till syfte, mottagare och situation.
Strategier för att skriva.
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.

En
TALA Engelska årskurs 4-6, Öjersjö Brunn.

TALA

>>>
>>>
>>>
>>>
Att formulera sig i tal.
I muntliga framställningar kan eleven med stöd av läraren formulera sig enkelt och begripligt.
I muntliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sitt tal kan eleven göra enstaka enkla förbättringar av sitt tal.
För att förtydliga och variera sitt tal kan eleven göra enkla förbättringar av sitt tal.
För att förtydliga och variera sitt tal kan eleven göra enkla förbättringar av sitt tal.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven i någon mån anpassa talet till syfte, mottagare och situation.
Strategier för att tala.
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: