Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP: Natur, odling, ekosystem

Skapad 2016-02-29 16:39 i Långhundra skola Knivsta
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi

Övergripande aktiviteter

Vi kommer att arbeta med naturen under vinter, vår och sommartid genom att läsa texter och göra tillhörande arbetsuppgifter samt se filmer.

Vi kommer att gå ut i naturen och undersöka vilka växter och djur som lever i vår närmiljö, både på vintern och på våren. Vi kommer att lära oss namn på olika djur, växter och organismer. Vi kommer även fördjupa oss i detta genom att läsa faktatext och göra tillhörande arbetsuppgifter. Vi kommer att göra fältstudie genom att i grupp ha en egen “naturruta - litet ekosystem”. Denna kommer att dokumenteras, återbesökas, jämföras och presenteras.

Vi kommer att lära oss om fotosyntes och vattnets kretslopp och faser.

Inomhus kommer vi att göra fältstudie som ger svar på vad växter behöver för att överleva, dokumentera odlingsprocessen och söka fakta samt skriva faktatext om vår växt. Inomhus kommer vi också att bygga ett slutet kretslopp.

Centrala begrepp: ekosystem, närmiljön, fotosyntes, fältstudie, pollinering, pollinerare, insekt, vattnets faser, vattnets kretslopp, slutet kretslopp

 

Innehåll

Det här kommer eleven kunna samt ska visa att hen kan när arbeta är slut: 

 • ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern
 • ge exempel på hur olika växter klarar sig på vintern
 • förklara hur olika djur kan hålla sig varma på vintern
 • ge exempel på några växtarter
 • ge exempel på några djur
 • vad ett ekosystem är
 • genomföra fältstudie
 • dokumentera med bild och text
 • plantera
 • söka information
 • göra presentation i keynote
 • namn på några vanliga blommor
 • namn på några fåglar i din närhet
 • förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare
 • förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa
 • berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Bi  A 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  A 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Bi  A 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  A 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Bi  A 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Ke  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Ke  A 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Ke  A 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: