Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röda gruppens planering våren 2016

Skapad 2016-02-29 16:45 i Vallhamra förskola Partille
Planering för och kring vår uteverksamhet
Förskola

Planering för och kring vår uteverksamhet i Röd grupp, Pärlan.

Innehåll

Var är vi?

På pärlan är vi mycket utomhus med barnen och det har till mycket stor del inneburit fri lek, även då vi varit i skogen. Vi har ibland haft med oss böcker till skogen, haft meditation eller gjort lekar eller uppdrag tillsammans men känner att vi vill ha en mer strukturerad uteverksamhet.

 

Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet?  Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

 

 

Hur blev det?

25 Februari. Det första tillfället då vi använde oss av materialet Skogen i skolan blev det skattjakt. Vi delade in barnen i två grupper som var för sig gömde en skatt och ritade en skattkarta. Grupperna bytte sedan skattkarta med varandra och började leta. Vi fick mycket positiv respons av barnen.

Hur gör vi?

Vi har valt att under en period, februari-april, arbeta med utifrån ett material från skogeniskolan. Det material vi valt är anpassat för att passa förskolan och vi tror och hoppas att det ska tilltala vår barngrupp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: