Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ausflug mit dem Fahrrad Kap 4

Skapad 2016-03-01 00:09 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Vi kommer i det här arbetsområdet arbeta med:

* textläsning och bearbetning i textboken s.27-31
* ord - och fraskunskap i övningsboken s. 24-31
* hörövning
* skrivövning i form av dialog
* muntliga övningar i form av fritt tal och dialoger
* grammatik i övningsboken s. 129-132 (modala hjälpverb), konjunktioner 147-150.

Klassen kommer alltid att ha en läxa i veckan.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Konkretiserade mål

 

 Förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Visa sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av en strategi för lyssnande och läsning.

Kunna välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt  använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Kunna formulera sig i muntliga ock skriftliga framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.

 

Planering v.9-12

Undervisningen kommer att innehålla följande:

V.9 

Läxa för veckan: Skriv klart texten om filmen Kebab connection, få texten kompisgranskad, rätta texten och lämna in.

Tisdag

 • Skriv texten om kebab connection
 • Presentation om nytt område, mål, kunskapskrav, uppgifter. 
 • TB S. 26 Ordkunskap
 • TB S. 27-28. Lena und Hering. Lyssna, läs, förstå texten.
 • Textverständnis: 4B - arbetsblad
 • Hörverständis: 4B -arbetsblad
 • Wortverstänis: Üb. S 24-25 Skriv i rätt ord vid rätt rad.

Onsdag

 • Skriv texten om kebab connection, kompisgranska, rätta, lämna in. 
 • Fortsätta där vi lämnade föregående lektion
 • TB S. 29 Kap 4C Läs texten.
 • Textförståelse: 4C ÜB S. 28

V.10

Måndag

 • Få tillbaka texterna, rätta, lämna in renskriven version.
 • Indelning av grupper för mini-projekt.
 • Börja skriva på miniprojektet. S.31 ÜB
 • Första inläsning av texten 4B S. 27-28 TB.

Tisdag

 • Läxförhör ord på en camping. S. 26 TB
 • (Första inläsning av texten 4B S. 27-28 TB.)
 • Arbete med miniprojekt

Onsdag

 • Arbete med miniprojekt
 • Repetition modala hjälpverb 129-132.

 

V.11

Måndag

 • Bli klar med texten för miniprojektet
 • Spela in dialogen i miniprojektet
 • Repetition konjunktioner s. 147-150 ÜB. 

Tisdag

 • Läxförhör modala hjälpverb 129-32
 • Spela in dialogen i miniprojektet
 • Läs upp och spela in texten i 4B.
 • Repetition konjunktioner s. 147-150 ÜB. 

Onsdag

 • Spela in dialogen i miniprojektet
 • Läs upp och spela in texten i 4B.
 • Repetition konjunktioner s. 147-150 ÜB. 

 

V.12

Måndag

 • Resttillfälle 
 • Film
 • Personligt samtal med eleven om kunskapsutvecklingen 
  under arbetsområdet.

Tisdag

 • Läxförhör konjunktioner s.147-150 TB.
 • Personligt samtal med eleven om kunskapsutvecklingen 
  under arbetsområdet.
 • Film

Onsdag

 • Utvärdering av arbetsområdet
 • Planering av nästa arbetsområde

Bedömning

Det som kommer att bedömas under detta område är

 • läsförståelse, hurvida du kan svara på frågor angående innehållet i det ni läser
 • hörförståelse, hurvida du kan tillgodgöra er innehållet i det som sägs och sammanfatta det
 • skriftligt, hurvida du kan skriva en kort text på tyska vad det avser ordval, stavning och grammatik
 • muntligt, hurvida du kan berätta om något du känner till på tyska

Uppgifter

 • Läsförståelse

 • Hörförståelse

 • Inläsning av text

 • Mini-projekt

 • Läxor

Matriser

M2

Moderna språk år 7-9

Nivå 1
Klicka för att redigera
Nivå 2
Klicka för att redigera
Nivå 3
Klicka för att redigera
Nivå 4
Klicka för att redigera
Förståelse
Klicka för att redigera
Jag förstår det viktigaste i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Jag förstår huvudragen av innehållet när språket talas tydligt.
Jag tar till mig innehållet i tydligt talat språk och jag kan sammanfatta det viktigaste.
Tala
(grammatik, uttal)
Jag kan delta i korta, enkla samtal om de olika ämnesområden.
Jag kan delta i lite längre och utförligare samtal inom de olika ämnesområdena.
Jag kan utan större problem göra mig förstådd och använder ett korrekt språk. Jag deltar i utförliga samtal inom ämnesområdena.
Läsning och uttal
Jag kan läsa texter men har svårt att uttala vissa ord/fraser.
Jag kan läsa texter men har ibland svårt att uttala vissa ord.
Jag kan läsa med lätthet och gör ytterst få fel/inga fel.
Skriva
Klicka för att redigera
Jag kan skriva på ett enkelt, kortfattat och begripligt sätt. Det förekommer dock fel som gör det svårare att förstå.
Jag kan skriva på ett enkelt, till viss del sammanhängande och tydligt sätt. Jag gör ibland fel men som inte gör det svårare att förstå.
Jag kan skriva på ett enkelt, sammanhängande och tydligt sätt. Jag gör ytterst få fel/inga fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: