Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Why I was late" Year 5 Spring 2016

Skapad 2016-03-01 00:12 i Öjersjö Brunn Partille
Prepare and make a play of a situation in a classroom between a teacher and a student/students. Perform your play in class or to a smaller group of students.
Grundskola 4 – 6 Engelska

Prepare and make a play of a situation in a classroom between a teacher and a student/students in English. Use the story and phrases from chapter 11 (Magic), but come up with your own explanation of why the student was late. Use polite phrases from the text.
Finally, be prepared to perform your play and act in class or to a smaller group of students.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper inom ämnet engelska

Du kommer att träna på och utveckla följande förmågor och kunskaper inom ämnet engelska genom att

 • formulera dig begripligt på engelska
 • använda relativt korrekt ordval, stavning och meningsbyggnad när du skriver
 • kommunicera på engelska i form av en dialog/pjäs för en grupp elever (dialog).
 • anpassa språket i pjäsen efter syftet, personerna och sammanhanget.
 • använda artighetsfraser korrekt

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att tillsammans med en klasskamrat skriva och framföra en pjäs på engelska. Handlingen utgår från den i kapitel 11, Magic, där en elev kommer för sent och ursäktar sig. En av er är läraren och den andra eleven. Valfri ursäkt är tillåtet. Använd fasta uttryck och artighetsfraser från texten. Skriv på engelska med ett begripligt språk, bearbeta ordval och meningsbyggnad tillsammans och anpassa språket till syftet, mottagaren och sammanhanget.

Förbered er på att redovisa pjäsen för klassen eller för en mindre grupp i vecka 6-8 våren 2016. Träna på att tala tydlig engelska, agera och möta publiken.

Good Luck with your English play! Anna

Bedömning - av förmågor och kunskaper inom ämnet engelska

Matriser av muntlig produktion nedan används för bedömning liksom skriftligt omdöme under kommentarer.

Matriser

En
TALA Engelska årskurs 4-6, Öjersjö Brunn.

TALA

>>>
>>>
>>>
>>>
Att formulera sig i tal.
I muntliga framställningar kan eleven med stöd av läraren formulera sig enkelt och begripligt.
I muntliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sitt tal kan eleven göra enstaka enkla förbättringar av sitt tal.
För att förtydliga och variera sitt tal kan eleven göra enkla förbättringar av sitt tal.
För att förtydliga och variera sitt tal kan eleven göra enkla förbättringar av sitt tal.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
I samspel med andra kan eleven i någon mån anpassa talet till syfte, mottagare och situation.
Strategier för att tala.
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: