Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi och ett naturvetenskapligt arbetssätt

Skapad 2016-03-01 06:46 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
En orienterande introduktion i kemiämnet.
Grundskola 7 Kemi

Mål

  • Ni ska efter avslutat arbetsområde vara förtroliga med ett naturvetenskapligt arbetssätt.

  • Kunna förklara grundläggande begrepp inom kemiämnet.

 

  • Ha grundläggande kunskap om olika ämnens varierande egenskaper. 

 

  • Kunna göra en självständig säkerhetsbedömning inför laboration utifrån given information.

 

Arbetssätt

Vi arbetar med kemiboken "Kemi Direkt", kapitel 1 och delar av kapitel 2.

Bedömning

Läxförhör och fusklappsprov. Fusklapps prov innebär att ni får frågorna två veckor innan provtillfället för att kunna förbereda goda svar. Ni får ta med er anteckningar till provtillfället. 

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

  • Ke
    Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: