Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2016-03-01 08:15 i Ljungviksskolan Lerum
Huden och rörelseorganen, lungor och andning, Hjärta och blodomloppet, kroppens reningsverk.
Grundskola 7 Biologi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisningen

 • Se några relevanta filmer.
 • Genomgångar av viktiga de viktigaste begreppen.
 • Diskussioner
 • Träna på olika studietekniker.

Matriser

Bi
Biologi

Bedömningsmatris i biologi

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Begreppsförmåga
Beskriver naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier i kända sammanhang.
Använder naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier i nya sammanhang.
Använder naturvetenskapliga begrepp, modeller och utvecklar nya frågeställningar.
Analytisk förmåga och Undersökningar
Genomför en naturvetenskaplig undersökning och redovisar sina iakttagelser.
Deltar i planering av en naturvetenskaplig undersökning och bidrar till dess utvärdering.
Planerar och utvärderar en naturvetenskaplig undersökning samt analyserar dess fördelar och begränsningar.
Kommunikation- och Resonemangsförmåga.
Använder naturvetenskapliga argument och skiljer på naturvetenskapliga och andra argument i diskussioner.
Använder naturvetenskapliga kunskaper för att granska och jämföra argument i diskussioner.
Granskar en argumentation och granskar de intressen och värderingar som ligger bakom olika ställningstaganden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: