Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 15 åk 9 Sv Resonerande text G

Skapad 2016-03-01 08:49 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska

Läsa, analysera och skriva resonerande texter 

Innehåll

Namn på arbetsområdet

resonerande text

Mål för elev

 

Du ska läsa olika resonerande texter.

Du ska diskutera resonerande texter och deras språkliga drag.

Du ska skriva en resonerande text.

 

 

 

Innehåll

Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.  

Genomförande

 .

Genomgång av vad en utredande/resonerande text är och vad den skiljer sig från en berättande text.

Genremönster: dispositionsprincip: – problem– orsak – tematisering

Läsning av olika texter ( noveller, tidningsartikel och krönika) och diskussion med utgångspunkt i dessa kring ämnet rädsla.

Öva att  skriva en utredande text om rädsla, gemensamt i klassen, enligt skrivprocessen.

Skriva egen utredande text på nytt ämne.

 

 

 

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:  

kunna skriva en logisk text där tankar förklaras; syftet med texten framträder 

kunna resonera, analysera och kommentera

kunna skriva så att viktiga stycken, meningar och ord framträder för läsaren; röd tråd; bindningar; kärnan (centrala tankar, begrepp och teman) i texten och kärnmeningar (meningar som sammanfattar respektive stycke) i styckena tydliggörs; meningsbärande innehållsord framträder

Se matris

 

Innehåll: variation i ordval, dramaturgi dvs röd tråd, styckeindelning. Skrivet med inlevelse och uttrycksfullhet.

Teknik: skiljetecken, meningsbyggnad, stavning, tempus.

 

 

 

 

Kursplanemål

Läsa och analysera skönlitteratur.

Formulera dig och kommunicera i skrift.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Matriser

Sv
Resonerande text ht 15

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att formulera sig i skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Exempel: Du har skrivit en logisk text där några tankar kring ämnet förklaras; syftet med texten framträder. Röd tråd finns.
Eleven skriver olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp,språkliga normer och strukturer. Exempel: Du har skrivit en logisk text där flera tankar kring ämnet förklaras; syftet med texten framträder. Du resonerar och analyserar kring ämnet, förklarar orsak och ger exempel. Några sambandssignaler (på grund av detta, därför, men, som en följd av, anledningen till, till exempel, i synnerhet, framför allt, å ena sidan...å andra sidan) förekommer. Den röda tråden är tydlig.
Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Exempel: Du har skrivit en logisk text där flera tankar kring ämnet förklaras; syftet med texten framträder. Du resonerar och analyserar kring ämnet, förklarar orsak och ger exempel. Texten innehåller flera sammanhangssignaler( på grund av detta, därför, men, som en följd av, anledningen till, till exempel, i synnerhet, framför allt, å ena sidan...å andra sidan) som utrycker orsaksförhållanden och exemplifierar. Den röda tråden är tydlig
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: