Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ideologier

Skapad 2016-03-01 08:59 i 0 Sjuntorpsskolan Trollhättan
So-planering
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Ideologi är "idè/åsikt om hur ett samhälle ska styras". Med andra ord hör det ihop med politik som i sin tur har sitt ursprungligen "statskonst" och innebär "konsten att föra fram sin åsikt". För att kunna göra det, är det viktigt att kunna argumentera och lyssna på andras åsikter. “Den som alltid vet bäst lär sig aldrig något.“ (Svenskt ordspråk) Med tanke på det skall vi som förberedelse för senare arbetsområden skaffa oss en översikt av de olika ideologierna.

Innehåll

Centralt innehåll för arbetsområdet

I arbetsområdet ska du lära dig om
- olika politiska ideologier (= idéer om hur ett land ska styras på bästa sätt),
- på vilket sätt ideologierna är synliga i svenska partiers grundtanke som skiljer dem

- en historisk överblick av utvecklandet av de olika ideologierna.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Övergripande mål och syfte

I arbetsområdet övar du på att
- självständigt söka information och tala om varför den har varit användbar för ditt arbete samt fundera över på vilket sätt den kan vara vinklad

- att skapa mig en förståelse för de olika ideologiernas tankar samt tillkomst och utveckling. 

- att arbeta i grupp och redovisa detta muntligt inför resten av klassen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Undervisning

Vi arbetar med arbetsområdet under ca 4 veckor. Du förväntas lära dig om

 • Liberalism
 • Konservatism
 • Socialism
 • Fascism
 • Nazism
 • Ekologism
 • Feminism

Du utvecklar också din förmåga att diskutera och uttrycka åsikter.

 

Bedömning

Du bedöms muntligt vid ett redovisningstillfälle onsdag vecka 12. Gruppen lämnar även skriftligt in det anteckningar de haft under arbetet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: