Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing in English

Skapad 2016-03-01 09:14 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Engelska
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Ke  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  A 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  A 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Undervisningens innehåll: Vad?

Du ska arbeta med ditt skrivande på engelska i par/grupp. 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att få välja mellan två alternativ.

 • Skriva en pjäs med valfritt innehåll i liten grupp. Fokus ska vara på det utvecklade skrivandet, men pjäsen får gärna tränas in och filmas eller visas upp. Eventuellt kommer den delen att behöva göras utanför skoltid.
 • Skriva en eller flera bilderböcker med hjälp av Storybird i par. Fokus ska ligga på att skriva så utvecklade texter som möjligt. Dessa delas sedan med årskurs 3 på Idala och Svalebo.

 

Centrala begrepp

De ord och uttryck som kommer upp i samband med skrivandet av pjäser och bilderböcker.

Kunskapskrav (för år 6)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Bedömning

Jag kommer att ge er feedback under tiden ni skriver och bedöma era texter när dem är klara. 

Treorna kommer också att lämna kommentarer på era bilderböcker (och ev pjäser?)

Utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: