Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talområde 0-10 000, klockan och multiplikationstabellerna 0-10

Skapad 2016-03-01 09:30 i Hovhultsskolan Uddevalla
Taluppfattning mellan 0- 10 000. Behärska algoritmer och ha en förståelse för huvudräkning. Även behärska klockan analog och digital samt multiplikationstabellerna 0-10.
Grundskola 4 Matematik

Du ska bli trygg med alla fyra räknesätten. Du ska kunna multiplikationstabellerna 0-10 och klockan analogt och digitalt utantill.

Innehåll

Syfte

Du ska känna dig trygg att addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000. Du ska kunna använda dig av algoritmer för att räkna ut svaren. Du ska även ha en grundläggande kännedom om huvudräkning. Du ska kunna analog och digital klocka utantill. Du ska även behärska multiplikationstabellerna 0-10. Du ska förstå sambandet mellan addition och multiplikation.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • Gr lgr11
  Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta med matteborgen.

Vi kommer även arbeta mycket med datorn när vi ska träna multiplikationstabellerna och klockan.

Vi kommer även arbeta med praktiskt material.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Vi vill arbeta med datorerna.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 •  att lösa matematiska problem. (Analys förmåga) (Informationshantering)
 •  att beskriva dina lösningar. (Kommunikativ förmåga)
 •  att kunna resonera om rimligheten i dina resultat. (Kommunikativ förmåga)
  (metakognitiv förmåga)
 •  att kunna multiplikationstabellerna 0-10 utantill  (Begreppsförståelse)
 • att kunna klockan helt säkert analogt och digitalt.  (Begreppsförståelse)

Dokumentation

 

Jag kommer att bedöma hur din utveckling går genom matematikboken samt genom diskussioner vi har tillsammans i klassrummet. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: