Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva insändare

Skapad 2016-03-01 09:34 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Du får möjlighet att skriva en insändare utifrån ett aktuellt ämne.
Grundskola 8 – 9 Svenska

Ibland är det viktigt att kunna framföra sina åsikter och argumentera för sitt ställningstagande. I den här skrivuppgiften får du möjlighet att säga vad du tycker om Söderbaumskas produktion skulle tas bort av skolledningen.

Innehåll

Arbetssätt

Var kan du hitta insändare? 

När och varför ska man skriva en insändare?

ARGUMENTATION

Vad är argument och argumentation? Vad är en tes?

HUR SKRIVER MAN EN INSÄNDARE?

- struktur och innehåll

- läsa och analysera insändare

HUR FÖRBÄTTRAR MAN EN INSÄNDARE UTIFRÅN RESPONS?

- Ge kamratrespons

- Förbättra sin insändare utifrån kamratrespons

 

Mål för arbetet

När arbetsuppgiften är avslutad ska du: * känna till hur en insändare är uppbyggd. * kunna skriva en argumenterande och subjektiv text samt ha givit, tagit emot respons samt förbättrat din insändare utifrån dessa aspekter.

Matriser

Sv
Att skriva insändare

Skriva en insändare (argumenterande text)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Anpassning till texttyp
Ditt språk är i huvudsak anpassat till texttypen insändare. (anpassning till syfte och mottagare)
Ditt språk är relativt väl anpassat till texttypen insändare (anpassning till syfte och mottagare)
Ditt språk är väl anpassat till texttypen insändare (anpassat till syfte och mottagare)
Ge omdömen om en text
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad
Bearbeta en text
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Variation och textbindning
Din text har viss språklig variation och enkel textbindning
Din text har relativt god språklig variation och utvecklad textbindning
Ditt språk har god språklig variation och välutvecklad textbindning
Struktur (röd tråd)
Din text har i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Din text har relativt väl fungerande språkliga normer och strukturer
Din text har väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Argumentation (teser)
Du framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: