Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia, värme och tryck åk 9 VT16

Skapad 2016-03-01 10:35 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Fysik

Varför fastnar tungan på stolpar på vintern? Det och mycket annat funderar vi på när vi undersöker och förklarar fenomen som har med densitet, värme och tryck att göra. Vi övar på att dra slutsater och förklara dem. Bild av https://www.flickr.com/photos/armydre2008/

Innehåll

Central innehåll och arbetssätt

Vi varvar genomgångar med undersökning i grupp, egna texter och kamratrespons.

Kopplingar till läroplan

  • Fy  7-9
    Fysiken i naturen och samhället Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  • Fy  7-9
    Fysiken i naturen och samhället Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  • Fy  7-9
    Fysiken i naturen och samhället Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Matriser

Fy
Beskriva och förklara samband om materia, värme och tryck

E
C
A
Använda ord/begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband
Beskriver och förklarar med ett naturvetenskapligt språk, ibland blandat med egna ord. Använder kända ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och inte alltid i ett rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett naturvetenskapligt språk, främst i kända ämnesområden och sammanhang. Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet på ett för det mesta korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett lämpligt naturvetenskapligt språk. Använder ord, begrepp modeller och teorier på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika och nya sammanhang.
Analysera samband, orsak och verkan för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt enstaka tydliga händelser och konsekvenser. Förklarar samband genom att t.ex. beskriva enstaka orsaker till händelserna.
Beskriver och förklarar händelser och skeenden i flera led. Förklarar samband på ett tydligt sätt genom att t.ex. ge exempel på orsaker och konsekvenser. Underbygger resonemang med relevant fakta (kunskaper och erfarenhet).
Beskriver och förklarar sambanden på ett tydligt sätt. Drar paralleller och kopplar det även till andra sammanhang. Visar en god förståelse för helheten genom att t.ex. förklara orsaker samt visar tydligt på samband mellan händelserna. Underbygger och utvecklar resonemanget genom t.ex. att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter, samt sett ur olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: