Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser, atomer och joner

Skapad 2016-03-01 11:03 i Söderskolan Falkenberg
Syror och baser, indikatorer, pH-skalan, försurning m.m.
Grundskola 7 Kemi

Vi ska arbeta med atomens uppbyggnad, joner, periodiska systemet, syror och baser, indikatorer, pH-skalan, försurning m.m.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Här får du lära dig att: 

-syror och baser är två grupper av vanliga ämnen
-indikatorer talar om hur surt respektive basiskt något är
-syror och baser kan motverka varandra
-försurning kan orsaka miljöproblem i naturen
-atomen består av mindre elementarpartiklar
-joner är laddade atomer
-periodiska systemet består av grupper och perioder

Mål

Veta vad som menas med syror och baser.

Känna till några starka och svaga syror.

Känna till några baser.

Känna till vätejoner och hydroxidjoner och vad de har för betydelse för syror och baser.

Känna till vad en neutral lösning är samt hur man kan göra en sådan.

Känna till olika typer av indikatorer, vad de gör samt hur de används.

Kunna bestämma pH-värdet på olika lösningar och förstå vad det innebär.

Förstå vad försurning innebär för miljön, vad som orsakar det samt hur man kan förhindra det.

Förstå hur atomer är uppbyggda. 

Känna till hur det periodiska systemet är uppbyggt.

Förstå vad en jon är. 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar

Filmer

Uppgifter

Laborationer

 

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: