Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 7 : Att leva tillsammans

Skapad 2016-03-01 11:31 i Kärlekens skola Halmstad
Vilka normer, värderingar och strukturer styr våra liv tillsammans? Hur skriver man en resonerande text?
Grundskola 7 – 9 Svenska

Vilka normer, värderingar och strukturer styr våra liv tillsammans?

Vad spelar det för roll om du är kille eller tjej? Hur påverkas din egen och andras bild av dig? Vilka förväntningar, möjligheter och krav möter du, hur uppfostras du och hur ser samhället på dig?

Vad är likabehandling,  härskartekniker och bekräftartekniker?

Innehåll

Undervisningens innehåll

Genom mini-föreläsningar, filmklipp, textläsning, diskussioner och kortare, skriftliga reflektioner lär vi oss mer om detta.

Som avslutning går vi igenom texttypen resonerande text, studerar modelltexter och provar på att skriva en egen text.

Bedömning

Vi kommer att titta på din förmåga att:

  • Skriva en text med språklig variation, samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  • Delta i muntliga diskussioner

 

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för resonerande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Eleven följer uppgiften. Texten fungerar i huvudsak som ett bidrag till en ungdomstidning om vad det innebär att vara kille/tjej.
Eleven följer uppgiften. Texten fungerar i relativt väl som ett bidrag till en ungdomstidning om vad det innebär att vara kille/tjej
Eleven följer uppgiften. Texten fungerar i väl som ett bidrag till en ungdomstidning om vad det innebär att vara kille/tjej
Innehåll
Dina tankegångar framgår och du resonerar på ett enkelt sätt om vad det innebär att vara kille/ tjej.
Dina tankegångar framgår tydligt och du resonerar på ett utvecklat sätt om vad det innebär att vara kille/tjej.
Du resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om vad det innebär att vara kille/tjej.
Du ger något exempel från din egen erfarenhet som passar i sammanhanget.
Du ger några exempel från din egen erfarenhet som passar i sammanhanget.
Du ger flera exempel som är träffande och bidrar till textens läsvärde.
Din text innehåller både det personliga och det allmänna.
Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, samt effektiv inledning och avslutning.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande t.ex. att du har både långa och korta meningar.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande t.ex. att du har både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.

Sv
Muntlig förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan samtala om och diskutera olika ämnen genom att ställa någon fråga och framföra någon åsikt med enkla argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera olika ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera olika ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: