Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter och källkritik

Skapad 2016-03-01 11:48 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Svenska

Vi kommer att arbeta med källor och faktatexter utifrån materialet "Fånga förmågan"

Innehåll

Tidsperiod

VT - 16

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med
- källkritik
- läsning och förståelse av faktatexter
- skriva faktatexter

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Kunskapskrav och bedömning

Du får löpande respons utefter arbetets gång. 
Din faktatext kommer att bedömas.

Efter avslutat arbete ska du:

 • känna till att det finns olika typer av källor
 • kunna skilja på fakta och åsikter
 • kunna söka information från olika källor och visa vilka källor du har använt
 • kunna läsa och förstå en enkel faktatext
 • kunna plocka ut nyckelord ur en faktatext
 • kunna sammanfatta en text du läst
 • kunna skriva en faktatext med en i huvudsak fungerande struktur.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer arbeta med materialet -  Fånga förmågan svenska åk 4

Elevens ansvar och inflytande
Du väljer själv vad du vill skriva din faktatext om 
Du ansvarar för att genomföra de uppgifter du blir tilldelad. 

Matriser

Sv
Faktatexter och källkritik

Källkritik (självskattning)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Källor
skriftliga, muntliga, materiella, bilder, fotografier, filmer och tv-program
Jag är osäker på vad en källa är.
Jag vet vad en källa är och känner till att det finns olika typer av källor.
Jag känner till att det finns olika typer av källor och värderar vilken typ av källa som passar för min uppgift.
Använda olika källor
Jag brukar bara leta i en källa.
Jag kan leta i olika källor, t.ex. böcker, fråga personer eller söka på internet.
Jag jämför informationen i olika källor för att sedan välja ut det som är mest trovärdigt.
Fakta eller åsikt
Jag är osäker på vad som är fakta och vad som är åsikter.
Jag kan oftast förstå vad som är fakta och vad som är åsikter.
Jag kan förstå vad som är fakta och vad som är åsikter. Jag tänker på det när jag väljer ut information ur olika källor.
Ange källan
Jag brukar inte ange vilka källor jag använt.
Ibland anger jag vilka källor jag använt, men ibland glömmer jag bort vilken källa jag har fått fakta ifrån.
Jag anger vilka källor jag har använt.

Faktatexter (självskattning)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva vad du redan vet
Jag kan inte skriva ner var jag vet om ett ämne.
Jag kan skriva ner några enstaka fakta som jag vet om ett ämne.
Jag kan skriva ner flera olika fakta som har med ett ämne att göra.
Hitta nyckelord
Jag vet inte vilka ord som är nyckelord.
Jag kan välja ut några nyckelord i en faktatext.
Jag kan välja ut betydelsefulla nyckelord i en faktatext.
Göra en tankekarta
Jag kan inte göra en tankekarta
Jag kan samla mina nyckelord och göra en enkel tankekarta.
Jag kan göra en överskådlig tankekarta med nyckelord som hjälper mig att minnas det viktigaste i texten.
Sammanfatta
Jag kan inte berätta in det viktigaste i texten med hjälp av en tankekarta.
Jag kan berätta om delar av texten med hjälpa av min tankekarta
Jag kan berätta om det viktigaste i hela texten med hjälp av min tankekarta.
Skriva faktatext
Jag är osäker på att skriva faktameningar
Jag kan skriva en faktatext, till exempel om ett djur med en i huvudsak fungerande struktur.
Jag kan skriva en faktatext med en fungerande struktur, med rubrik och underrubriker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: