Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik område Geometri

Skapad 2016-03-01 13:05 i Ekhagaskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Matematik

Efter avslutat område ska du kunna:

 • Förstå vad volym är för något
 • Namnge och känna igen olika rymdgeometriska kroppar ex rätblock, cylinder, kub, prisma, klot, kon och pyramid
 • Använda olika enheter för volym
 • Beräkna volym för ovanstående rymdgeometriska kroppar
 • Beräkna arean av en begränsningsyta
 • Förstå area- och volymskala
 • Förstå och räkna med likformighet

För C-nivå och högre

 • Problemlösning med likformighet
 • Problemlösning med volym
 • Problemlösning med likformighet
 • Problemlösning med Pythagaros sats

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Ma
Matematik år 8 (geometri)

F
E
C
A
Metoder
Välja och använda matematiska metoder
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven når ännu inte målen.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri, med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri, med mycket gott resultat.
Begrepp
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven når ännu inte målen.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska resonemang
Eleven når ännu inte målen.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: