Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilda djur i Sverige

Skapad 2016-03-01 14:00 i Säteriskolan Härryda
Temaarbete om några vanliga vilda djur i våra skogar.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3) Bild Biologi Svenska

Eleverna ska utveckla kunskaper om naturen och biologiska sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att ställa frågor om naturen och söka svar med hjälp av olika källor. De ska också utveckla förmågan att samtala och skriva texter om naturen. Eleverna ska även utveckla förmågan att skapa bilder av djur med hjälp av olika material.

Innehåll


Undervisning:

 • Samtal om djur, elevernas egna erfarenheter

 • Filmer om våra fyra största rovdjur, andra däggdjur, några fåglar och insekter

 • Skapa egna bilder av olika djur och pröva olika material

 • Lyssna till högläsning om djur, läsa korta faktatexter om djur, samtala om texterna 

 • Svara på frågor och skriva enkla texter om djur 

Det här ska eleven kunna när vi arbetat klart:

 • Namnge några vilda däggdjur som finns i Sverige och berätta om deras utseende och levnadssätt.

 • Skriva av enkla faktatexter med läslig handstil.

 • Skapa en bild som förstärker texten.

 • Lyssna när någon läser en enkel faktatext och berätta i stora drag vad texten handlar om.

 • Titta på en kort faktafilm om ett djur och återberätta något från filmen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: