Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2016-03-01 14:02 i Alboskolan Ale
Detta är ett arbetsområde om lagar och regler. Varför vi behöver lagar och regler i samhället för att det skall fungera.
Grundskola 6 Samhällskunskap

Lagar och regler, behövs det verkligen. Vad skulle hända om vi inte hade lagar och regler. Vem är det som bestämmer vilka lagar vi skall ha och vad händer om vi bryter mot lagen. Om nu ett brott har begåtts vad händer då? Vi har regler både hemma och i skolan som alla känner till, men vad är egentligen en osynlig regel? Finns de?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • argumentera för varför vi behöver lagar och regler.
 • reflektera över konsekvenser av kriminalitet (brott mot lagen).
 • förstå de övergripande dragen för hur ett rättslig process fungerar.
 • kunna beskriva några lagar.
 • känna till hur en lag stiftas.
 • känna till olika begrepp.
 • förklara vad allemansrätten är och ge exempel på vad man får och inte får göra.
Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: