Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 5 - Ficklampa

Skapad 2016-03-01 14:44 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Teknik
...

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Bedömning

Matriser

Tk
Teknik 4-6, Almåsskolan

Identifiera och analysera
förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion och förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan beskriva och ge exempel på olika tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Du kan även på ett enkelt sät beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Du kan även på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Du kan även på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Genomföra enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten
förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Dokumentation av teknikutecklings- och konstruktionsarbeten
förmåga att dokumentera sina teknikarbeten
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt. Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: