Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden-hur folk levde i Norden.

Skapad 2016-03-01 15:03 i Alboskolan Ale
Den här historiska perioden inleds sedan våra vikingar har blivit kristna. Medeltiden omfattar tiden mellan år 1050 till år 1523.
Grundskola 4 – 6 Historia

I den första delen av medeltiden kommer vi att läsa om.

- hur man delade in människor i fyra stora grupper, stånd med adel,präster,borgare och bönder

- hur människorna levde

- städernas framväxt

- lagar,skatter och makt

- kyrkans stora makt

- nöjen,hemska sjukdomar,mirakel och helgon

 

 

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga  att                                  

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer   
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

 

 

 

Innehåll

Du ska få lära dig om

 • De fyra stånden och vad de innebar och hur människornas vardag såg ut.
 • Kyrkans betydelse och makt över folket.

 

 • Hur städer började växa fram.
 • hur Digerdöden påverkade människorna och samhället.
 • Lag och ordning i samhället under medeltiden.
 • Vad Hansan var.
 • Olika historiska begrepp t.ex borgare, adel, var tionde o.s.v

 

 

 

Kunskapskrav


Lgr 11. Kunskapskrav: Du kan

 • resonera om orsaker och konsekvenser av kristendomens införande i Norden och utvecklingen av samhällsordningen. ( Detta har vi arbetat med under vårterminen)

 • beskriva hur Sveriges kristnande påverkade samhället.

 • beskriva historiska förhållanden och händelser under Medeltiden.

 • föra enkla resonemang om orsaker och konsekvenser av att samhället och människornas liv förändrades.

 • hur medeltiden påverkat oss idag och vilka spår vi kan se.

 • använda historiska begrepp.Bedömning

 • Jag vet när Medeltiden var och vad som är speciellt för den perioden.

 • Jag kan ge exempel på hur kyrkan styrde människornas liv.

 • Jag kan redogöra för de fyra samhällsgrupperna, som fanns på Medeltiden.

 • Jag kan förklara varför Sverige blev ett enat rike.

 • Jag kan berätta om bondens liv, bondgården, arbetet för kvinnor och barn, maten. Hur livet förändrades från vikingatiden.

 • Jag kan förklara var och varför det uppstod städer på speciella platser.

 • Jag kan berätta om livet i staden. Vilka som bodde där och vad de arbetade med.

 • Jag kan berätta om digerdöden och vad som hände när folk blev sjuka.

 • Jag kan ge exempel på ord vi fått från tyskan under Medeltiden.

 • Jag kan ge exempel på spår från Medeltiden.

 • Jag förstår ord som:

  Fogde, tionde, teg, kogg, skrå ( lärling, gesäll, mäster) åderlåta, träl, ringmur

   

Undervisning

 

Vi kommer att se på filmer, diskutera och läsa om livet på Medeltiden.

Om det blir möjligt ska vi åka till Lödöse Medeltidsmuseum.

Du visar dina kunskaper genom arbetet under lektionerna samt i ett avslutande test.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: