Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

idrott åk 4 redskapsgymnastik

Skapad 2016-03-01 15:12 i Storvretaskolan Uppsala
Temaarbete i redskapsgymnastik
Grundskola 4 Idrott och hälsa

Eleverna kommer att prova på olika grundformer med utgångspunkt i redskapsgymnastik.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Här kopplar du syfte/n från "övergripande mål och riktlinjer", del 2 i läroplanen och från kursplanerna.

Klicka på koppla och markera aktuella övergripande mål. För att nå kursplanerna, klicka på respektive ämne högst upp i fältet. Markera aktuella syften.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Här kopplar du centralt innehåll från kursplanerna.

Tänk på att matcha med röda tråden. Röda tråden för respektive ämne ligger på G/Storvretaskolan_personal/ röda tråden

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Kunskapskrav

Här kopplar du kunskapskraven från kursplanerna för åk 3/6.

Klicka på koppla, sedan på respektive ämne. Längst ner hittar du kunskapskrav. De går att få i tabell eller text. För åk 6, välj kunskapskrav på E-nivå.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 6
  Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  C 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
 • Idh  C 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  C 6
  Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Konkretisering av kunskapskraven

- Eleven ska kunna utföra enklare övningar på redskap.

-Eleven ska förstå varför man värmer upp innan man börjar använda redskapen.

-

Undervisning och bedömning

Här beskriver du hur undervisningen kommer utformas för att eleven ska ges förutsättningar att nå kunskapskraven. Beskriv också hur/på vilket sätt bedömningen kommer att ske

Eleven kommer under 4 x60 minuter få utöva och prova på olika redskap.

Eleven kommer i grupp få leda en uppvärmning för att undvika skador.

Matriser

Idh
Redskapsgymnastik år 4-5

Sammansatta rörelser

 • Idh  4-6   Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Stödjande
När jag lägger min kroppstyngd på mina armar faller jag ihop.
Jag kan med hjälp av matta och en lärare resa mig upp mot en vägg och då stödja på mina armar.
Jag kan med hjälp av matta och fart resa mig upp mot en vägg och då stödja på mina armar.
Jag kan utan hjälp av vägg stå på händerna på mattan.
Roterande
Jag vet i teorin hur man gör en kullerbytta men jag kan inte praktiskt genomföra det. Jag vet i teorin hur en hjulning ser ut men jag kan inte genomföra den i praktiken.
Jag kan med hjälp av en lärare göra en frammåtkullerbytta på mattan. Jag kan med hjälp av en lärare hjula på mattan.
Jag kan göra en kullerbytta på mattan. Jag kan hjula på mattan.
Jag kan göra både en frammåt och en bakåtkullerbytta på mattan. Jag kan göra en rondat på mattan.
Sammansatt rörelse med hjälp av gymnastikredskap.
Jag hoppar men gör inget jämnfotahopp vid nedslaget i trampetten. Jag kan hoppa upp på ett räck och stödja mig på raka armar.
Jag hoppar på trampetten och kan utföra något utav grundhoppen. Jag kan hoppa upp på ett räck och göra ett överslag.
Jag hoppar på trampetten och kan utföra något utav grundhoppen och kan med kontroll landa i mattan. Jag kan hoppa upp på ett räck och göra en ridomsväng.
Jag hoppar på trampetten och kan med kontroll utföra ett sidohopp, rondat eller handvolt. Jag kan hoppa upp på ett räck och med kroppskontroll utföra olika övningar.

Hälsa och livsstil

 • Idh  4-6   Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Förebyggande av skador t.ex. genom uppvärmning
Du har ännu inte visat att du har kunskap om eller förmågan att förebygga skador eftersom du inte deltagit i några diskussioner.
Du deltar lite i diskussioner och har viss kunskap om och förmåga att förebygga skador.
Du deltar i diskussioner och visar att du har god kunskap om och förmåga att förebygga skador.
Du deltar i diskussioner och visar att du har mycket god kunskap om och förmåga att förebygga skador och du visar detta i praktiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: