Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sv läsning

Skapad 2016-03-01 15:12 i Storvretaskolan Uppsala
Lästräning / olika tekniker
Grundskola 5 Svenska

Vi skall läsa i biologiboken och läsa/bearbeta texter på två olika sätt.Leta enskilda fakta och att förstå samband och konsekvenser av innehållet.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Här kopplar du syfte/n från "övergripande mål och riktlinjer", del 2 i läroplanen och från kursplanerna.

Klicka på koppla och markera aktuella övergripande mål. För att nå kursplanerna, klicka på respektive ämne högst upp i fältet. Markera aktuella syften.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Här kopplar du centralt innehåll från kursplanerna.

Tänk på att matcha med röda tråden. Röda tråden för respektive ämne ligger på G/Storvretaskolan_personal/ röda tråden

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Kunskapskrav

Här kopplar du kunskapskraven från kursplanerna för åk 3/6.

Klicka på koppla, sedan på respektive ämne. Längst ner hittar du kunskapskrav. De går att få i tabell eller text. För åk 6, välj kunskapskrav på E-nivå.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Konkretisering av kunskapskraven

Ni skall lära er att läsa olika typer av texter med olika typer av strategier. Djupläsning, översiktsläsning/skumläsning.

Undervisning och bedömning

Vi kommer att läsa texter där vi bara skall hitta faktauppgifter och texter där vi skall förstå samband och lära oss att analysera innehållet i texten, att förstå budskapet. 

Uppgifter

 • Faktatext i biologi.

Matriser

Sv
Kunskapsprofil svenska

Samtal
 • Sv
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet och turas om. För till viss del samtalet framåt.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del relativt väl upprätthåller samtalet och turas om. För samtalet framåt.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del, väl upprätthåller samtalet och turas om. Fördjupar eller breddar samtalet.
Muntlig redogörelse
 • Sv
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet. Klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare. Klarar relativt väl att hålla sig till ämnet. Klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med i väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare. Klarar väl att hålla sig till ämnet. Klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Läsa
 • Sv
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande och effektivt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenlig och effektivt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Visa läsförståelse
 • Sv
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla, utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera kring böckers budskap
 • Sv
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Respons, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Sv
 • Sv  E 6
Dessutom kan eleven ge enkla/utvecklade/väl- utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven väl- utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Sammanställningar
 • Sv
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna skriva sammanställningarna med enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Källor
 • Sv
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och föra enkla/resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: