Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt 16 åk 2

Skapad 2016-03-01 15:22 i Brearedsskolan Halmstad
Vi arbetar man problemlösning, i matteboken "mattesafari" och med laborativt material.
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Bedömning

Bedömningsmatris för matematikboken Mattesafari 2B.

Tal och almanackan

Mål kapitel 6

Jag kan räkna 100 i taget upp till 500.

Jag kan räkna 10 i taget upp till 500.

Jag kan talen upp till 500.

Jag vet hur tal är uppbyggda.

Ja kan talet före och talet efter.

Jag kan lägga till och minska med 100 och 10. 

Addition och klockan

Mål kapitel 7

Jag kan lägga till hundratal, som 143+200.

Jag kan lägga till tiotal, som 43+20.

Jag kan lägga ihop tal med tiotal och ental, som 43+25.

Jag kan lägga till tiotal och ental, som 143+25.

Jag kan ta hjälp av mönster.

Jag kan fem i halv och fem över halv på klockan.

Subtraktion och vikt

Mål kapitel 8

Jag kan minska med hundratal.

Jag kan minska med tiotal.

Jag kan minska med tiotal och ental, som 45-21.

Jag kan räkna ut skillnaden.

Jag kan uppskatta hur mycket ett kilo är.

 

Multiplikation och temperatur

Mål kapitel 9

Jag kan femmans tabell.

Jag kan tians tabell.

Jag kan lösa textuppgifter med multiplikation.

Jag kan välja rätt räknesätt.

Jag kan läsa av en termometer.

 

Upp till 100 och enheter/former

Mål kapitel 10

Jag kan räkna 100 i taget upp till 1000.

Jag kan räkna 10 i taget upp till 1000.

Jag kan talet upp till 1000.

Jag kan lägga till hundratal.

Jag kan minska med hundratal.

Jag vet vilken enhet som skall användas.

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha muntliga genomgångar i klassen. Eleverna kommer att arbeta enskilt och även tillsammans i grupp för att lösa problem. Vi kommer arbeta med konkret material t.ex. pengar. Vi kommer arbeta med matematikboken "mattesafari" och även göra diagnoser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: