Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och vattnets kretslopp

Skapad 2016-03-01 15:41 i Landvetterskolan Härryda
Vi kommer arbeta med vatten och med vattnets kretslopp.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Matematik Teknik

Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Innehåll

Målet med temat vatten är att du ska utveckla;

 • din förmåga att förklara och beskriva vattnets kretslopp
 • din förmåga att använda ord och begrepp som avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • din förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden
 • din förmåga att skriva en enkel faktatext om vatten, med penna eller på iPad
 • din förmåga att skriva en fantasiberättelse om vatten, med penna eller på iPad
 • din förmåga att resonera vad som flyter/sjunker i vatten
 • din förmåga att resonera kring hur utvecklingen att transportera vatten förändrats och anpassats för att passa människans behov
 • din förmåga att delta aktivt i vetenskapliga undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild
 • din förmåga att mäta i deciliter och liter

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att prata om kretsloppet, vad är ett kretslopp? 
Vi kommer att se film om vatten.
Vi läser litteratur om vatten. 
Vi kommer att utföra gemensamma experiment.
Vi skriver faktatexter och vattensagor.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Du kommer att få visa din kunskap genom att:

 • beskriva vattnets kretslopp
 • berätta om vattnets olika former
 • ge exempel på saker som flyter respektive sjunker i vatten
 • berätta om hur utvecklingen sättet att transportera vatten förändrats och anpassats för att passa människans behov
 • mäta i deciliter och liter
 • delta aktivt i diskussioner och undersökningar med vatten
 • skriva texter om vatten 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: