Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och olika egenskaper v. 9 - 12 2016

Skapad 2016-03-01 16:02 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Vi studerar olika material gällande egenskaper, användning osv. Vi tar upp olika metaller.
Grundskola 8

Vi lär oss om olika material, egenskaper, användningsområde mm. Vi lär oss om olika metaller.

Innehåll

Syfte

Eleven skaffar sig kunskap om olika metaller, deras egenskaper och hur de används. Eleven får också kunskap om vanliga material i vår närhet, t.ex. trä, plast och glas och vilka fördelar och nackdelar olika material har. I samband med detta repeterar vi också återvinning och aspekter gällande miljön. Vi kommer också in lite på framtidens material.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Genomförande:

Vi undersöker olika material avseende egenskaper som täthet, formbarhet mm och diskuterar olika användningsområden. Vilka nackdelar och fördelar finns gällande egenskaper?

Vi arbetar med utdrag ur läroboken Naturkunskap 6 samt Kemi och Fysik Puls.

Vi tittar på filmer och bilder.

Vi försöker göra något studiebesök, t.ex. på värmeverket.

Vi samarbetar med slöjden (Trä och metall)

Bedömning

Eleven ska kunna beskriva för- och nackdelar med olika material och varför de används i olika sammanhang.

Eleven ska kunna beskriva och genomföra ett enkelt experiment gällande arbetet och resultat.

Eleven ska kunna föra enkla resonemang gällande källsortering och återvinning och hu olika val kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven ska kunna använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt.

Eleven ska på ett delvis fungerande sätt inhämta information från givna källor och föra enkla resonemang om informationens användbarhet.

Avsnitt 4

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: