Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - kristendomen

Skapad 2016-03-01 16:30 i Rödsleskolan Oskarshamn
Världsreligionernas uppkomst Kristendomen - NT och GT Kristna inriktningar Kristendomen i Sverige
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Du kommer inom detta område att få en introduktion i världsreligionerna innan vi går in på kristendomen. Inom kristendomen kommer vi att ta upp Bibelns uppdelning, de tre stora kristna inriktningarna och om när och hur Sverige blev kristet samt den religiösa utvecklingen i vårt land.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

Analysera kristendomen (...) samt olika tolkningar och bruk inom den.

 

Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeende i samhället.

 

Söka information om religioner (...) och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

 

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

 

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism, ortodoxi.

 

Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

 

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

 

Hur religioner (...) kan forma människors identiteter och livsstilar.

 

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • få kunskaper om hur religioner uppkommit och utvecklats

 • få kunskaper om Bibeln, dess berättelser och budskap

 • förstå uppdelningen av kristendomen: i protestantism, katolicism och ortodoxi

 • förstå hur Sverige blev kristet

 • få kunskaper om hur kristendomen har utvecklats i Sverige

 • förstå kristendomens betydelse för samhället och för individer

Arbetssätt

Genomförande

Du kommer att få

 • läsa texter

 • svara på frågor

 • arbeta i grupp

 

Redovisning

 • diskussioner i klassrummet

 • skriftlig redovisning

 • muntligt redovisning enskilt och i grupp

Bedömning

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

 • dina kunskaper om kristendomen

 • din förmåga att beskriva vad man tror på inom kristendomen, Bibeln och hur religionen visar sig

 • din förmåga att söka information och använda olika källor

 •           din förmåga att föra resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: