Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2016-03-01 19:01 i Ättekullaskolan Helsingborg
Ett arbetsområde som handlar om huden, skelettet och musklerna.
Grundskola 5 Biologi

Vi lär oss mer om kroppen för att förstå hur den fungerar och hur vi kan påverka vår egen hälsa och livsstil men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

 • Att använda sina kunskaper om människokroppen för att kunna förstå, diskutera och dra slutsatser i frågor som handlar om hälsa och livsstil.
 • Att kunna genomföra enkla experiment på ett systematiskt sätt och dra slutsatser av resultatet.
 • Att kunna använda biologins modeller och begrepp för att se samband i människokroppen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

 • Vi lär oss mer om kroppens uppbyggnad och inre organ.
 • Vi gör enkla experiment och undersökningar och drar slutsatser om dessa.
 • Vi läser och samtalar om begrepp och modeller. 
 • Vi drar slutsatser och ser samband utifrån våra kunskaper.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Undervisning

 • Vi skaffar kunskap genom att läsa i böcker och hitta fakta på nätet.
 • Vi svarar på frågor i arbetshäften.
 • Vi samtalar och diskuterar i klassen.
 • Vi ser filmer och tar del av webbbaserat material.
 • Vi genomför enkla undersökningar/experiment och drar slutsatser.
 • Vi har muntliga och skriftliga läxförhör.
 • Vi avslutar med ett prov på människokroppen (huden, skelettet och musklerna).

Matriser

Bi
Människokroppen åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Människans uppbyggnad
 • Bi  4-6
Du har skaffat dig grundläggande kunskaper om organens namn , utseende, placering, funktion och samverkan.
Du har skaffat dig goda kunskaper om organens namn , utseende, placering, funktion och samverkan.
Du har skaffat dig mycket goda kunskaper om organens namn , utseende, placering, funktion och samverkan.
Naturvetenskaplig information
 • Bi
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Samtal om hälsa
 • Bi
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: