Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2016-03-01 19:33 i Säteriskolan Härryda
Läs- och skrivinlärning i årskurs 1
Grundskola 1 Svenska

Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper i svenska språket och stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.Eleverna ska utveckla sitt tal- och skriftspråk. De ska få möjlighet att träna sin förmåga att läsa och skapa texter enskilt och med andra.

 

Innehåll

Avsnitt 1

Undervisning:

 • Ljudanalys med hjälp av bilder, enskilt och i grupp

 • Forma stora och små bokstäver; genomgång av en bokstav i veckan, träning i Bokstavsloggen och i bokstavsboken

 • Välskrivning, först korta ord men sedan även enkla meningar

 • Lästräning, var och en på sin nivå i olika läseböcker, enskilt och i små grupper

 • Bokstavslådor; para ihop text och bild och skriva korta meningar.

 • Ipad; Qnoddarna; bl.a forma bokstäver och stava ord.

 • Högläsning varje vecka ur olika böcker och texter

 • Biblioteksbesök

 • Bokprat

 • Dagbokskrivning, först med penna, senare även med dator/iPad

 • Rita och skriva sagor, berättelser och serier

 • Träna stavning med hjälp av whiteboardtavlor och boken ”Veckans ord 1”

 • Öka ordförrådet genom träning av särskilda ”temaord” ex. teaterord, kroppsdelar, matematikord

Efter undervisningen ska eleven kunna:

 • läsa en kort text med ljudenlig stavning

 • forma alla små och stora bokstäver

 • kunna skriva ord med fyra bokstäver med ljudenlig stavning

 • kunna berätta om en händelse med hjälp av bilder så att andra kan förstå

Bedömning i läsning av känd och okänd text sker enskilt genom läsning i läseboken, i en av Bodil Jönssons böcker och genom ett test: H4. Stavningstest av ord som är välkända för eleverna. Samtal om bilder och texter i elevens dagbok och egna sagor. Även samtal om högläsningsböckerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: