Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ANT år 6

Skapad 2016-03-02 07:18 i Varekils skola Orust kommun
Vi kommer att arbeta med ANT (alkohol, narkotika, tobak)
Grundskola 6 Svenska Biologi

Droger - ett ord som väcker nyfikenhet, avståndstagande, begär, avsky, spänning, oförståelse, frihet, beroende, upplevelse och död...

Innehåll

Konkreta mål

 • Målet är att du skall känna till de vanligaste drogerna, deras effekter samt dess påverkan på kroppen.
 • Målet är att du skall ha en fördjupad kunskap om en specifik drog och kunna redogöra för dess historia, innehåll, tillverkning, utseende, effekter och påverkan.
 • Målet är att du skall kunna reflektera kring hur ett drogberoende påverkar missbrukaren och dess närmaste omgivning (familj, vänner, arbetet) samt hur det påverkar samhället i stort.
 • Målet är att tillämpa spåkets regler korrekt i det skriftliga arbetet.
 • Målet är att redovisa arbetet muntligt så att innehållet framkommer och är tydligt för de som lyssnar.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Undervisning

Undervisningen kommer att bedrivas på följande sätt:

Ni kommer att arbeta i grupp. Varje grupp får ett område att arbeta kring. Uppgiften är att utifrån en särskild beskrivning ta reda på fakta kring en drog. Förutom fakta kring drogen ska det även finnas med reflektioner kring hur ett drogberoende påverkar den närmaste omgivningen. Grupperna får arbeta med projektet vecka 9 och 11. Arbetet ska sedan redovisas muntligt genom en affisch.

 

Bedömning

Bedömning sker utifrån målen och kunskapskraven.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: