Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sports

Skapad 2016-03-02 07:55 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska
...

Innehåll

Syfte

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

Centralt innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner
 • Samtal och diskussioner samt argumentation

Konkretisering

 • Arbeta med texter och talad engelska, inom området sport
 • Lära sig nya ord
 • Fördjupa sin kunskap om en sport/sportpersonlighet
 • Muntligt redovisa sitt arbete

Undervisning/arbetssätt

 • Gemensam textläsning och ordinlärning
 • Enskilt fördjupningsarbete
 • Muntlig och skriftlig presentation

Bedömning

 •  Den muntliga och den skriftliga presentationen bedöms i en matris

Uppgifter

 • Sports or Sports idol - muntlig och skriftlig presentation

Matriser

En
Engelska - förmågor

Rubrik 1

har ännu inte nått en godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Hörförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enbart vissa delar av tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår huvudinnehållet i tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår huvuddragen och vissa tydliga detaljer av tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår helheten och viktiga detaljer i tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
läsförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enbart vissa delar av innehållet i texter av olika slag.
Du förstår huvudinnehållet och några tydliga detaljer i texter av olika slag.
Du förstår huvudinnehållet och väsentliga detaljer i texter av olika slag.
Du förstår såväl helheten som detaljer i texter av olika slag.
Muntlig framställning
uttal och intonation
Du uttalar flera ord fel, vilket gör att det är svårt att förstå vad du menar.
Du uttalar en del ord fel men det stör inte förståelsen. Du har inte alltid en engelsk språkmelodi.
Du har ett gott uttal och till stor del en engelsk språkmelodi.
Du har ett mycket bra uttal och du har en engelsk språkmelodi.
skriftlig framställning
Innehåll
Ditt innehåll är mycket magert och ger inte läsaren en tydlig bild av vad du vill förmedla. Du uttrycker inga egna tankar kring ämnet.
Din text har ett huvudinnehåll och du skriver relativt sammanhängande, men är ganska kortfattad. Du uttrycker och försöker utveckla några egna tankar kring ämnet
Din text har ett huvudinnehåll och du skriver relativt sammanhängande och har med en hel del detaljer som fördjupar huvudinnehållet. Du utvecklar dina tankar kring ämnet ganska väl.
Din text är tydlig, sammanhängande och mycket innehållsrik. Du har många egna tankar kring ämnet som du utvecklar väl.
språklig korrekthet muntligt och skriftligt
grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder en enkel grammatik. Du använde dig av formuleringar som kan störa förståelsen emellanåt.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel.
Språklig korrekthet
stavning
Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord som påverkar förståelsen av texten.
Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du gör en del stavfel, men de påverkar inte förståelsen.
Du stavar i stort sett korrekt.
Ordförråd
Skriftligt och muntligt i olika sammanhang
Du har ett mycket begränsat ordförråd och använder dig av svenska ord i texter och tal.
Du använder dig av ett enkelt men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd
Du har ett stort och varierat ordförråd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: