Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Trossen - Samspel och Värdegrund 1

Skapad 2016-03-02 08:27 i Pysslingen Förskolor Långholmen Pysslingen
Avdelningen Trossens pedagogiska planering för samspel
Förskola

Vi i gruppen Trossen ser ett stort intresse hos barnen för att leka med varandra och ta kontakt på olika sätt. Vi vill stötta gruppen i dessa kontaktförsök och dess språkliga utveckling samtidigt förmedla en grundläggande förståelse för andras känslor och ett förhållningssätt som bottnar i  värdegrunden.

 

Innehåll

Vilka gäller planen?

Gruppen Trossen

 

När?

Vårterminen 2016

Vad ska utvecklas?

-      Barnens förståelse för andras känslor och tankar.

-      Samspelet och leken mellan barnen i gruppen.

-      Barnens förståelse för värdegrunden och hur man är en bra kompis.

-      Barnens språkliga utveckling.

 

 

Varför?

-      För att stimulera det intresse vi ser hos barnen för att, ta kontakt med andra, bjuda in kompisar i leken samt leka i samspel med andra.

-      För att skapa positiva och lekfulla möten med kompisar i gruppen och på övriga förskolan.

-      För att minska konflikter barnen emellan och skapa samhörighet i gruppen.

 

Vad har vi för mål?

-      Alla barn på Trossen ska efter egna förutsättningar få en grundläggande            empatisk förståelse för andra.

-      Alla barn lär sig att använda "stopp-metoden" vid konflikter.

-      Minskat antal konflikter i gruppen.

 

 

 

 

Målkriterier?

 

-      Barnen löser på egen hand och med lämplig metod konflikter kring leksaker

-      Barnen använder naturligt stoppmetoden i konflikt med andra.

-      Barnen tar på eget initiativ kontakt med sina kompisar på ett värdegrundsriktigt sätt.

 

Nuläge:

-      Vi har en grupp där många barn ofta visar intresse för kontakt och lek med sina vänner. Vi ser att dessa kontaktförsök ibland skapar konflikter barnen emellan. Vi ser en ökning av knuffar och konflikter kring leksaker. Många i gruppen är i en fas där gränser testas och utmanas. Den egna viljan hos barnen blir tydligare och förslag på aktiviteter möts allt oftare med ett "Nej".

Hur?

-      Vi använder oss av ett gemensamt arbetssätt för att möta konflikter.

-      Vi använder oss av moraliska sagor för att prata om konflikter under samlingarna.

-      Vi respekterar barnens egna vilja och möter deras önskemål i så stor utsträckning som möjligt.

-      Vi arbetar efter STOP-metoden.

-      Vi hjälper till att sätta ord på det som händer i konflikterna.

-       Vi är på plats för att förhindra konflikter vid fri lek i gruppen.

Vem ansvarar för vad?

 -      Alla pedagoger ansvarar gemensamt för att vi når våra mål

 

 

Tidssatt

 -      Vårterminen 2016.

När och vilka gör Uppföljning, utvärdering, resultat och analys?

Vi utvärderar tillsammans en gång i månaden på vår planeringstid

Resultat:

Nådde vi våra mål?

Vilket förändrat lärande har vi kunnat se? (hos gruppen och hos varje barn)

Analys:

Om pedagogerna nådde målen, vilka var framgångsfaktorerna?

Om pedagogerna INTE nådde målen, vad kan vi de/ana att det berodde på?

Vad blir de NYA målen/målet att föra in i nästa arbetsplan, utifrån den analys vi nu har gjort?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: