Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa/Ryssland

Skapad 2016-03-02 08:47 i Östlyckeskolan Alingsås
Du skall läsa om Europas länder, var de ligger, hur de ser ut. Lära dig något om ländernas geografi.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen

Du skall läsa om Europas länder, var de ligger, hur de ser ut. Lära dig något om ländernas geografi. Du skall lära dig om Europas historia.

Innehåll

Övergripande mål

(Kopplas från ämnets syfte, centrala innehåll och delar från kapitel 2 i LGR- 11 som stämmer in på ämnet. Välj max 5 punkter. Egen text behövs inte.)

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Kunskapskrav & Konkretiserade mål

Förstå vad en karta är och hur den kan användas, vara förtrogen med jordgloben och känna till olika platsers och områdens lägen och förhållanden till varandra.
Ha kännedom om människors livsvillkor i olika kulturer.
Kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation.

Kopplingar till läroplan

 • SO  E 9
  Dessutom bidrar eleven till resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
 • SO  E 9
  Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
 • SO  E 9
  Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  E 9
  I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
 • Sv  E 9
  Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.

Undervisning


Vi tittar på filmer och läser i faktaböcker om länderna.
Vi arbetar med kartan.
Eleverna jobbar i boken Upptäck Europa,söker fakta och skriver faktablad (tankekarta) om landet.
I temat arbetar vi med samhällskunskap,historia,geografi och religon.

Hur eleven visar vad den lärt sig

Elevens kan namnge några Europeiska länder, placera dem på kartan, benämna huvudstäderna i respektive land.
Eleven ska kunna tala om skillnaden mellan monarki och demokrati.
Eleven skall kunna berätta 3 saker om varje land.

Matriser

Sv SO
Europa/Ryssland

Rubrik 1

 • SO   jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
 • SO   jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
 • SO   jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter. Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter. Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enkla resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter. Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Ny aspekt
Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Ny aspekt
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: