Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och konflikt

Skapad 2016-03-02 09:50 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap Religionskunskap

Vi undersöker olika konflikter i världen och reflekterar kring vilken roll religion spelar. 

Innehåll

Formell del

Elevdel

Matriser

Re Sh
GA Religionskunskap 7-9

F
E
C
A
RE-3. Religion och samhälle
Förmågan att resonera om hur religioner påverkas av och påverkar samhälleliga förhållanden och skeenden. Eleven kan använda sig av och utgå ifrån undersökningar (läroböcker, tidningsartiklar, egengjorda sammanställningar etc.) om hur religioner påverkas av och påverkar samhälleliga förhållanden (att skaffa barn utanför äktenskapet är i Sverige inte längre otillåtet och inte längre omoraliskt i svenska kyrkans ögon etc.) och skeenden (ökad jämställdhet i samhället ledde till att svenska kyrkan gjorde det möjligt för kvinnor att bli präster etc.) för att föra underbyggda resonemang om samband (hur hänger det ihop) mellan religion och samhälle.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva någon likhet eller skillnad.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
RE-6. Källhantering
Förmågan att söka information om religioner och livsåskådningar i olika källor samt resonera om informationen och källornas trovärdighet och relevans. Eleven ska hitta information om religioner (islam, hinduism etc.) och livsåskådningar (new agerörelsen etc.) så söker eleven i olika källor (wikipedia, läromedel, utövare av religionerna, präster, radio etc.). Dessutom kan eleven resonera om källornas trovärdighet (är det som påstås sannolikt, går det att lita på den fakta som presenterats etc.) och relevans (är filmen "The Passion of the Christ" en bra källa till ett arbete om kristendomens tidiga historia etc.).
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar ifrån någon enstaka källa.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Re Sh
GA Samhällskunskap 7-9

F
E
C
A
SH-4. Resonerar om möjligheten att påverka
Förmågan att resonera om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra. Eleven resonerar om hur individer (en enskild person etc.) och samhällen (det svenska samhället etc.) påverkar varandra (en enskild medborgare kan genom att rösta i demokratiska val etc.) och hur de påverkas av varandra (i ett samhälle som har en hög utbildningsnivå så är det mindre våld inom familjen etc.) och beskriver då samband mellan olika faktorer (att det är låg barnadödlighet i länder som har en hög utbildningsnivå etc.) som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation (att kunna välja att skilja sig etc.).
Eleven kan ge några exempel på när individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
SH-5. Undersöker samhällsfrågor
Förmågan att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang. Eleven kan undersöka samhällsfrågor (rätten till fri abort, dödsstraff etc.) ur olika perspektiv (om en motorväg byggs har man tänkt på miljön, markägarna, bilåkarna, bönderna etc.) och beskriver då samband med underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor beskriver då enkla samband.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: