Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English speaking countries testing

Skapad 2016-03-02 10:08 i Falkenbergs gymnasieskola Falkenberg
Grundskola F – 9 Engelska

We will learn about English speaking countries and compare them with Sweden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Bedömning - vad och hur

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Undervisning och arbetsformer

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Uppgifter

 • Compare Sweden to your English speaking country

Matriser

En
Bedömningsmatris Engelska åk 7-9

Skriva

---->
Innehåll
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt i olika genrer och hålla mig till uppgiften. Jag kan i någon mån anpassa till mottagare och situation.
Struktur
Texten har viss struktur, följer grundläggande skrivregler.
Grammatik
Texten följer till viss del de grammatiska reglerna.
Ordförråd & uttryck
Jag använder ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .

Tala & Samtala

---->
Innehåll
-Jag kan formulera mig enkelt och begripligt i olika genrer och hålla mig till uppgiften. -Jag kan i någon mån anpassa till mottagare och situation.
Ordförråd & uttryck
Jag använder ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Uttal & intonation
Jag har ett uttal som är begriplig och till viss del korrekt.
Flyt
Jag uttrycker mig med visst flyt

Realia

---->
Realia
Jag känner till några traditioner och levnadssätt i länder där engelska talas. Jag kan göra någon enkel jämförelse med mig själv.

En
Söderskolans bedömningsmatriser Engelska åk 7-9

Läsa

Ej nått kunskapskraven
Förstå och redogöra
Se kommentar nedan
Instruktioner
Se kommentar nedan

Lyssna

Ej nått kunskapskraven
Förstå och redogöra
Se kommentar nedan
Instruktioner
Se kommentar nedan

Skriva

Ej nått kunskapskraven
Innehåll
Se kommentar nedan
Struktur
Se kommentar nedan
Grammatik
Se kommentar nedan
Ordförråd & uttryck
Se kommentar nedan

Tala & Samtala

Ej nått kunskapskraven
Innehåll
Se kommentar nedan
Ordförråd & uttryck
Se kommentar nedan
Uttal & intonation
Se kommentar nedan
Flyt
Se kommentar nedan

Realia

Ej nått kunskapskraven
Realia
Se kommentar nedan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: