Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik åk9

Skapad 2016-03-02 13:16 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Biologi
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kropp och hälsa
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
Biologin och världsbilden
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Konkretisering

Efter detta område ska eleven ha utvecklat sin
 • kunskap och förståelse om DNA-molekylens uppbyggnad och arbete
 • förmåga att se samband mellan olika egenskaper inom släkter
 • kunskap om sambandet och samspelet mellan arv och miljö
 • använda information till att visa hur egenskaper ärvs
 • förmåga att förklara vanliga genetiska begrepp
 • kännedom om genteknik så du kan föra diskussioner om fördelar och nackdelar
 • kunskap om djuravel och växtförädling för att förstå dess betydelse för samhället nu och förr
 • förmåga att kritiskt granska argument inom området

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner, se film och arbeta enskilt med frågor. Avsnittet avslutas med en skriftligt prov.

Bedömning

Bedömning av hur djupgående elevernas kunskaper är inom området görs efter hur väl utvecklade svar och resonemang de kan visa på provet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: