Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelarna

Skapad 2016-03-02 13:27 i Alsike skola Knivsta
Under det här temat som vi börjar med v.11, ska ni få en övergripande presentation av världsdelarnas natur, klimat, vegetation, näringsliv och befolkning. För att förstå och känna igen sig i omvärlden och på världskartan är det viktig att ha tillräckliga kunskaper i namngeografi.Det gäller namn på världsdelarnas viktigaste länder, berg, sjöar, regioner mm.
Grundskola 7 Geografi

Övergripande frågor till temat: -Beskriv övergipande de olika världsdelarna med tanke på natur, klimat och vegetation samt befolkning, näringsliv och livvsvillkor. - Namngeografi på viktiga platser- länder, städer, berg, vatten m.m. - Hur skiljer sig livsvillkoren åt mellan de olika världsdelarna? Går det att generalisera, dvs. ge allmängiltiga svar på frågan?

Innehåll

Vad säger läroplanen (Lgr 11)?

Från det centrala innehållet:

Livsmiljöer

  • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt:

  • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser

Ge
Världsdelar

E
C
A
Begreppslig förmåga
  • Ge  E 9
Jag kan förstå innebörden av och använda olika geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Jag kan förstå innebörden av och använda olika geografiska begrepp på ett bra sätt.
Jag kan förstår innebörden av och använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Analysförmåga
  • Ge  E 9
Jag har baskunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Jag kan beskriva samt jämföra på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Jag har goda kunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Jag kan beskriva samt jämföra på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Jag har mycket goda kunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Jag kan beskriva samt jämföra på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Analysförmåga
  • Ge  7-9
Jag har baskunskaper om och kan föra enkla resonemang om klimat och vegetation i de olika delar av världen.
Jag har goda kunskaper om och kan föra utvcklade resonemang om klimat och vegetation i de olika delar av världen.
Jag har mycket goda om och kan föra välutvecklade resonemang om klimat och vegetation i de olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: