Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Om detta må ni berätta" v.11-23

Skapad 2016-03-02 13:37 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska Historia

Varför ska jag lära mig detta?

Varje dag stöter du på texter, texter som du vill eller behöver ta del av. Att kunna läsa olika typer av texter kräver att man har lite olika strategier för att på bästa sätt förstå texten.

Genom att läsa övar du även upp din kunskap vad gäller nya ord, stavning och andra språk- och skrivregler.

Sist men inte minst, finns det är uttryck som låter "Att läsa är att resa" och i det här läsprojektet ska vi göra en tidsresa tillbaka till Andra världskriget och Förintelsen som pågick mellan åren 1939-1945. 

Om detta må ni berätta.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du ska lära dig om Andra världskriget och Förintelsen och att kunna resonera kring orsaker och konsekvenser till Förintelsen. 

Du ska utveckla din läsförståelse genom att läsa och sammanfatta olika typer av texter (genrer) samt välja och använda dig av olika läsförståelsestrategier, utifrån vilken typ av text du läser.

Du ska lära dig om Historiebruk, alltså hur man har, kan och hur vi nu använder oss av historia och historiska händelser i olika sammanhang och för olika syften samt vilka konsekvenser vårt historiebruk kan och har fått.

Du ska lära dig och använda dig av historiska begrepp.

 

 

 

 

 

Hur ska jag lära mig?

Genomgångar:

Läsförståelsestrategier

Andra världskrigets orsaker och konsekvenser 

Förintelsen 

Författarpresentation av Michael

Historiebruk

Läsning:

Läsa olika texter om Andra världskriget och Förintelsen 

 Filmvisning:

SLI-film: Shoah 

Studi-filmer 

Filmer från SO-rummet:

Modell: orsaker och konskvenser: http://www.so-rummet.se/content/orsaker-och-konsekvenser-en-historisk-modell-analys

Historiebruk: http://www.so-rummet.se/content/historiebruk

 

 

Besök från verkligheten:

Besök av Michael, som ska berätta om hur han överlevde i ett nazistiskt arbetsläger under Andra världskriget. Torsdag v.15

Värderingsövningar på processtid

 

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

 • Läsa och svara på frågorTill varje text ni läser finns en Läsförståelse-uppgift som ni ska göra och sedan lämna in för bedömning. (3 uppgifter: Historieboken (v.14), Pojken med Davidsstjärnan  (v.17) och Anne Franks dagbok v.18)
 • Slutuppgift: Om detta må ni berätta:
 1. Välj ut 4-6 viktiga händelser som du tycker förklarar och sammanfattar vad som hände under Andra världskriget och Förintelsen på ett tydligt sätt. Koppla gärna dessa händelser till bilder och/eller musik.
 2. Förklara och resonera kring orsaker och konsekvenser till Förintelsen.
 3. Fundera först och svara sedan på frågorna nedanför. Kom ihåg att motivera dina svar och att använda dig av historiska begrepp.
 • Varför lär ni er, och de flesta andra elever runt om i världen, om historia i skolan?
 • Hur och när använder du dig av historia?
 • Varför må ni berätta om vad som hände under Andra världskriget och Förintelsen? 
 • A) Hur använde sig nazisterna av judarnas historia och Första världskriget när de tog och hade makten i Tyskland? B) Varför gjorde de det? C) Vilka konsekvenser fick det? 
 • A) Det finns de som menar att Förintelsen inte ägt rum, hur påverkar det vårt samhälle idag? B) Vilka konsekvenser kan det ge?

Redovisning Slutuppgift: Om detta må ni berätta

Mottagaren Catrin och "Öppet hus". 

Hur: Valfritt (Men det finns ett färdigt paket att välja för de som vill)

Inspiration: Film, Podcast, Brev till eftervärlden, Dagbok, Affisch, Seriestrip, Prezi/Keynote/Google-presentation, Tal (antingen ett manus och/eller ett tal som framförs live eller inspelat)

Deadline: Onsdag v.20

 

 

TB5 förmåga

 • Analysförmåga (se och förklara orsaker och konsekvenser, se samband, byta perspektiv och och jämföra)
 • Begreppslig förmåga (Förstå, koppla ihop och använda ord och begrepp)
 • Metakognitiv förmåga (tolka, värdera, reflektera, ha omdömen om)

Kopplingar till läroplanen

Syftestext och centralt innehåll. 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.

Matriser

Hi Sv SvA
Om detta må ni berätta

Svenska och svenska som andraspråk

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Utvecklade kunskaper
Läsa med flyt
Svenska som andraspråk och svenska
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Svenska
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsförståelse
Svenska som andraspråk
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.

Historia

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Utvecklade kunskaper
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser (...) samt om Förintelsen (...)
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser (...) samt om Förintelsen (...)
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av (...) Förintelsen (...)
Historians användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: