Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Ma kap 5-6 Geometri, Bråk & Procent

Skapad 2016-03-02 14:30 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Konkretisering

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat sin förmåga att

 • kunna förminskning genom att använda begreppet skala
 • förstå och använda följande ord och begrepp; bas, höjd, diagonal, rektangel, kvadrat, triangel, parallellogram, romb, liksidig triangel, likbent triangel, räkvinklig triangel, triangelns vinkelsumma, spetsig vinkel, rät vinkel och trubbig vinkel
 • utveckla din förmåga att beräkna omkrets och area i olika geometriska problem
 • lära dig att mäta, uppskatta och rita vinklar med hjälp av gradskiva
 • kunna räkna ut storleken på vinklar med hjälp av vinkelsumman
 • uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform
 • se sambandet mellan andel, del och helhet
 • välja lämpliga metoder vid problemlösning
 • hur väl du använder, kan berätta om och argumentera för beräkningar vid problemlösning

 

Undervisning/arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt prov.

Bedömning

Eleven kommer att få träna sina förmågor genom den vardagliga undervisningen, vid genomgångar och diskussioner i helklass. Eleven bedöms kontinuerligt vid undervisningstillfällena och en slutlig sammanställning av elevens förmåga görs efter provtillfället då eleven fått ytterligare möjlighet att visa vilka kunskaper som har befästs. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: