Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent

Skapad 2016-03-02 14:36 i Hedens skola Öckerö
Vi arbetar med procent och kopplingen mellan procent, decimaltal och bråktal. Vi räknar även med procent, som t.ex. hur du räknar ut rabatten på en vara o.d.
Grundskola 6 Matematik

Vad är egentligen procent? Hur räknar man med procent? Hur mycket är 25% eller 50%?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • lösa problem med hjälp av procent
 • använda begrepp som hör till procent
 • se samband mellan begrepp som hör till procent
 • välja och använda lämpliga metoder för att beräkna och lösa uppgifter i procent
 • diskutera och argumentera om beräkningar och lösningar på uppgifter i procent

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av mål

Du ska kunna

 • använda begrepp som hör till procent
 • se samband mellan tal skrivna i bråkform, decimalform och procent
 • räkna med olika procentsatser, som t.ex.
 • lösa problem och uppgifter med hjälp av procent

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Viktiga begrepp

 • Procent
 • Hundradelar
 • Bråkform
 • Decimalform
 • Jämföra
 • Samband

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Uppgifter

 • Matteläxa - procent o.d.

 • Matteläxa - procent

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: