Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria Vt 16

Skapad 2016-03-02 15:18 i Gammal Trelleborg
Grundskola 9 Bild

Konsthistoria –

Finns det något att stjäla så stjäl det!

 

Vad ska jag göra?

  • Hitta ett konstverk eller konstnär som du tycker är intressant.

  • Hitta information om konstverket/konstnären och skriv ner det viktigaste.

  • Skapa ett eget konstverk genom att stjäla delar av någonans konstverk, idéer, målarstil eller annat.

 

Alternativ A

PARAFRAS (Att Göra om ett känd konstverk)

Förändra konstverkets mening genom att t ex sätta in händelsen i en annan tid, ändra miljön, lägga till eller ta bort detaljer. Exempelvis att du tar Mona Lisa målningen och målar om henne till en clown; då har du använt ett konstverk som du har gjort om till ett eget konstverk.

Alternativ B)

Stjäl det du vill från konstnären (Att stjäla ideer, målarstil, budskap eller annat)

Gör ett eget konstverk genom att stjäla något från en känd konstnär. Exempelvis att du gör en egen målning i kubism genom att avända dig av samma teknik som konstnären Pablo Picasso.

 

Teknik och material

Du bestämer själv vilken teknik och material du vill arbeta med(teckning, måleri, collage, foto, film, teckning, 3D-objek).

 Det finns några bra sätt att tänka för att komma på idéer t ex:

Främmandegöring: Lägg till något som absolut inte hör dit så att man ser motivet på ett nytt sätt.

Närmandegöring: Lägg till något vardagligt, nära och bekant eller positivt. T ex Mona Lisa äter hamburgare.

Polarisering: Byt ut mot motsatsen tex Man blir kvinna, dag blir natt, förr i tiden blir nutid…

Bedömning

För betyg A,B, C ska ditt  konstverk vara politiskt och samhällsengagerad;  konstverket ska väcka frågor och tankar kring aktuella politiskafrågor och samhällsfrågor.  

 

Teori: Förståelse för sin text. Riktig fakta. Intresse konstnärens teknik, ide och i vilket sammanhang bilden kom till. Egna slutsatser. Egna frågeställningar.

 Bildanalys och muntliga kommentarer vid redovisningstillfället: Förmåga att beskriva och tolka en bild. Vilka bildbegrepp och ord eleven förstår och använder.

 Konstverket: Arbete: Förmåga att använda  förebilder , skisser och flera försök.  Har du en innehållslig ide. Resultat: Förmåga att föra fram  en ide eller tanke  i sin bild. Teknik  och komposition. Förståelse: Vad som ger bilden dess mening,  vad  som är lyckat och mindre lyckat  i sitt  och andras arbeten.

Förslag på frågor om konstnären:

Föddes, dog, familj?

Konststil? Realism, kubism… barock?

Vilka konstverk är mest kända?

Varför blev just han/hon känd?

Varför målade han/ hon?

Vilka tekniker använde han/hon?

Vad ville konstnären ha sagt med sina bilder?

Vem har konstnären blivit inspirerad av?

Hur började konstnären måla/fota...?

Mina egna tankar om konstnärens bildproduktion?

                                                                       

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Bl
Kopia av Bild 7-9

Huvudkriterier

F
E
C
A
Förmåga att framställa bilder med hjälp av grundläggande baskunskaper
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett enkelt bildspråk med delvis genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett utvecklat bildspråk med delvis genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt fungerande sätt
.Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt
Förmåga att kunna kommunicera, förstå, tolka, kritiskt granska och reflektera kring egna och andras bilder
Under arbetsprocessen utvecklar du idéer inom olika ämnesområden. Du använder samtida och historiska bilder och väljer handlingsalternativ som leder framåt och med viss anpassning till syfte och sammanhang kan du presentera dina bilder
Under arbetsprocessen kan du utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden. Du använder samtida och historiska bilder och väljer handlingsalternativ som leder framåt och med relativt god anpassning till syfte och sammanhang kan du presentera dina bilder.
Under arbetsprocessen kan du utveckla egna idéer inom olika ämnesområden och återanvända samtida och historiska bilder. Under arbetet formulerar du och använder handlingsalternativ som leder framåt. Du kan också presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang och ge välutvecklade omdömen.
Förmåga att finna kreativa lösningar
Under arbetsprocessen formulerar du ochväljer handlingsalternativ som leder framåt. Du kan visa enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Under arbetsprocessen formulerar du och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Du visar förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Under arbetsprocessen utvecklar du egna idéer inom olika ämnesområden. Du visar komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: