Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ingen panik det är bara grammatik

Skapad 2016-03-02 15:22 i Hedens skola Öckerö
Substantiv, adjektiv, verb, räkneord, pronomen & prepositioner
Grundskola 5 Svenska

Man delar in orden i det svenska språket i olika grupper därför att de fungerar på olika sätt. Dessa olika grupper kallar vi ordklasser. I detta arbetsområde kommer du att arbeta med ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, räkneord, pronomen och prepositioner.

Innehåll

Syfte (Varför?)

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Innehåll (Vad?)

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Undervisning

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • känna igen substantiv och sätta dem i singular bestämd och obestämd form, samt plural bestämd och obestämd form.
 • känna igen adjektiv och kunna komparera dem.
 • känna igen verb och sätta verben i olika tempus.
 • känna igen räkneord dem både som grundtal och ordningstal.
 • känna igen pronomen.
 • känna igen prepositioner.

  Med hjälp av de kunskaper du fått om respektive ordklass skall du kunna göra egna frågor på kahoot med olika svarsalternativ.

 

Arbetssätt (Hur?)

 • Lärarledda genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Korta filmer om ordklasserna
 • Repetition av ordklasser 

 

Bedömning

Vi bedömer dina kunskaper genom de arbeten du gör på lektioner och i läxförhör.

Se under rubriken det här ska du kunna.


.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: